Projekt ve zkratce

23 podporovaných škol a v nich 860 pedagogů

  • 10 modelových škol
  • 10 čtenářských škol
  • 3 spolupracující školy

více než 230 pedagogů ze 150 škol z celé ČR, kteří spolupracují na zavádění čtenářského kontinua do výuky


Více než 9 500 dětí, které díky projektové podpoře a vytrvalé práci pedagogů mohou zažívat větší školní úspěchy a rozvíjet svůj pozitivní vztah ke vzdělávání


Více než 36 milionů Kč poskytnutých každý rok na zkvalitnění výuky v českých základních školách


5 stálých zaměstnanců a několik desítek odborných konzultantů a spolupracovníků projektu


Chcete se dozvědět více? Navštivte také sekce:

Kde pomáháme
Lidé v projektu
Jak pomáháme školám
Jak se zapojit do projektu

Projektové milníky

2018: Od začátku roku pokračujeme v pravidelném setkávání učitelů našich projektových škol. Tématy jednotlivých sdílení jsou například školní družiny, anglický jazyk nebo symetrická podpora. Intenzivněji se věnujeme formativnímu hodnocení, na jehož rozvoji se podílí samostatná pracovní skupina. V programech setkání s vedeními škol a pedagogickým konzultanty pak vycházíme zejména z badatelského cyklu profesního učení pedagožky Helen Timperley.

V dubnu probíhá tradiční konference organizovaná iniciativou Úspěch pro každého žáka na téma Co (ne)víme o člověku a také festival pedagogické inspirace Didactica Magna v základní škole Mendelova v Karviné.

Ve čtenářském programu se dále potkáváme k oborovému a prožitkovému čtenářství a vzniká také pracovní skupina zaměřující se na pisatelství. Na letní škole čtenářství v Brně se schází sto dvacet učitelů zabývajících se sledováním důkazů o učení a dopadem jejich výuky na každého žáka. V listopadu vychází tištěný speciál časopisu Kritická gramotnost.


2017: Duben patří již tradiční konferenci iniciativy Úspěch pro každého žáka. Ta nese tentokrát podtitul „Škola ve světle celospolečenských změn“ a 200 vstupenek na ni se vyprodá během prvních 48 hodin od spuštění prodeje.

Květnovým setkáním více než 50 učitelů startuje nový čtenářský program projektu Pomáháme školám k úspěchu. Do tříletého programu zaměřeného na systematický rozvoj čtenářských dovedností žáků se zapojuje 11 veřejných základních škol z celé ČR

V září se do projektu zapojují tři nové modelové školy8. ZŠ Most 
z Ústeckého kraje, ZŠ Slatiňany z Pardubického kraje a ZŠ a MŠ Brno, Husova z Jihomoravského kraje. 

V listopadu ZŠ Kunratice hostila třetí ročník Festivalu pedagogické inspirace, kterého se zúčastnilo 780 učitelů z 80 škol z celé České republiky. V rámci dosud největší vzdělávací projektové akce proběhlo 130 workshopů a panelová diskuse na téma „Co je potřeba změnit ve vzdělávacím systému, aby se zlepšila kvalita výuky“.

Novou ředitelkou obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu se stává PhDr. Eva Lokšová, MBA.


2016: ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné pořádá Festival pedagogické inspirace Didactica Magna zaměřený na rozvoj čtenářské gramotnosti. Celodenního festivalu se účastní 200 pedagogů ze všech koutů České republiky.

Na letní škole čtenářství zaměřené na podporu výuky čtení, čtenářskou a kritickou gramotnost se setkává 60 učitelů ze 40 základních škol z celé ČR.

V září vydáváme tištěný speciál časopisu Kritická gramotnost, který míří do všech veřejných základních škol v České republice a k více než 1600 pravidelným odběratelům.

Koncem roku zahajujeme výběrové řízení na tři nové modelové školy. Tentokrát vybíráme školy z Jihomoravského, Pardubického a Ústeckého kraje. 


2015: Do projektu vstupují tři nové modelové školyZŠ Tomáše Šobra a MŠ Písek, ZŠ Staňkov a ZŠ Liberec, Křížanská 80.

V září 2015 spouštíme nový projektový web www.pomahameskolam.cz. Vydáváme projektový zpravodaj Pedagogické inspirace a dalším zdrojem inspirativních materiálů pro výuku se stává i projektový Youtube s videoukázkami dobré praxe z prostředí českých základních škol.

V pražské ZŠ Kunratice se koná druhý ročník Festivalu pedagogické inspirace. Dvoudenní přehlídka příkladů dobré učitelské práce založená na konceptu „učitelé učitelům“ přiláká 494 účastníků z více jak šedesáti škol z celé České republiky. 

V prosinci vydáváme první číslo nového elektronického časopisu Kritická gramotnost. Prostřednictvím tohoho čtvrtletníku chceme učitelům všech stupňů škol přinášet inspiraci, jak rozvíjet kritickou a čtenářskou gramotnost u žáků, a vytvořit platformu pro sdílení jejich zkušeností. 


2014: Čtenářské kontinuum představujeme odborné veřejnosti. V projektových i spolupracujících školách zahajujeme trénink čtenářských specialistů.

Modelová škola ZŠ Kunratice hostí první otevřený Festival pedagogické inspirace, kterého se zúčastní 250 pedagogů z 20 škol.

Již tradiční a každoroční spolupráce na uspořádání pedagogické konference SKAV pokračuje zrodem iniciativy Úspěch pro každého žáka. Vzniká tak neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet v České republice kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka v každé škole.

Odborně spolupracujeme na letní škole čtenářství pro 100 učitelů, kterou v rámci projektu Spirála realizuje Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Nový Jičín. Se všemi zapojenými učiteli sdílíme čtenářské kontinuum a podporujeme i celoroční odborný výcvik účastníků letní školy.

Na podzim vyhlašujeme výběrové řízení na další tři modelové školy, tentokrát z Plzeňského, Libereckého a Jihočeského kraje.


2013: Tým pro čtenářství dokončil první verzi čtenářského kontinua. Ve spolupráci s učiteli jej ověřujeme přímo ve výuce.

MŠMT uděluje záštitu projektu Pomáháme školám k úspěchu.

V polovině roku zahajujeme tříletý pilotní projekt sítě spolupracujících škol. Do této skupiny se zapojují 2. ZŠ – Škola Propojení Sedlčany ze Středočeského kraje, ZŠ a MŠ Dobronín z kraje Vysočina a ZŠ a MŠ Hranice, Šromotovo z Olomouckého kraje.


2012: Zahajujeme spolupráci s profesorem Milanem Hejným a jeho týmem. Záměrem je podporovat výcvik učitelů matematiky v modelových školách a vytvořit pro učitele užitečnou metodiku pro diagnostiku matematických dovedností žáků.

V září 2012 jsou do projektu přijaty dvě další modelové školyZŠ a MŠ Horka nad Moravou z Olomouckého kraje a ZŠ Zdice ze Středočeského kraje.

Natáčíme první díly videoučebnice Pedagogické inspirace – souboru videí, která zachycují inspirativní příklady výuky z prostředí českých základních škol.


2011: V lednu zahajuje svou činnost čtenářský tým vedený Hanou Košťálovou, jehož úkolem je vytvořit metodický nástroj pro učitele, pomocí něhož mohou učitelé rozpoznávat dosaženou úroveň čtenářských dovedností u dětí a plánovat pro ně nové vzdělávací cíle – tzv. čtenářské kontinuum.

Projekt Pomáháme školám k úspěchu se poprvé stává partnerem odborné pedagogické konference SKAV. Jedná se o počátek dlouhodobé spolupráce s nezávislým seskupením pedagogických asociací usilujících o podporu progresivních změn ve vzdělávání.

MŠMT uděluje obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu a jejím vzdělávacím programům akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

S koncem roku otevírá projekt výběrové řízení na dvě další modelové školy, z krajů Olomouckého a Středočeského.


2010: Ředitelem obecně prospěšné společnosti Pomáháme školám k úspěchu se stává Mgr. Vladimír Srb.

Se začátkem nového školního roku vstupují do projektu první dvě modelové školy: pražská ZŠ Kunratice a karvinská ZŠ Mendelova, kde je zahájena pětiletá pilotní fáze projektu.


16. 12. 2009 zakládá Nadace The Kellner Family Foundation obecně prospěšnou společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s., jejímž úkolem je realizovat stejnojmenný vzdělávací projekt pro učitele základních škol.


2009: Správní rada Nadace The Kellner Family Foundation iniciuje sestavení expertního týmu pod vedením PhDr. Hany Košťálové, který má za úkol připravit ideový koncept projektu a stanovit nutné kroky k jeho realizaci.


2008: V rodinné nadaci manželů Renáty a Petra Kellnerových, The Kellner Family Foundation, vzniká myšlenka na projekt, který by se zabýval podporou zvyšování kvality výuky v českých veřejných základních školách.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Zpět na hlavní stránku