Jak se stát modelovou školou

Harmonogram zapojování modelových škol

Do projektu Pomáháme školám k úspěchu je aktuálně zapojeno deset modelových škol: ZŠ Kunratice z hl. města Prahy; ZŠ a MŠ Mendelova v Karviné z Moravskoslezského kraje (obě od roku 2010); 
ZŠ a MŠ Horka nad Moravou z Olomouckého kraje a ZŠ Zdice ze Středočeského kraje (obě od roku 2012). Od září 2015 jsou součástí rodiny projektových škol i ZŠ Tomáše Šobra a MŠ, Písek z Jihočeského kraje, ZŠ Liberec, Křížanská 80 z Libereckého kraje a ZŠ Staňkov z Plzeňského kraje. V září 2017 se do projektu zapojily další tři školy: 8. ZŠ Most z Ústeckého kraje, ZŠ Slatiňany z Pardubického kraje a ZŠ a MŠ Brno, Husova z Jihomoravského kraje. 

Další vlna rozšiřování rodiny modelových škol je plánována na rok 2020. Školy z Karlovarského, Zlínského, Královéhradeckého kraje a Kraje Vysočiny budou vybírány v rámci výběrového řízení na podzim roku 2019.
 

Základní kritéria výběru modelových škol

Ve výběrovém řízení na novou modelovou školu mohou uspět školy, které splňují následující předpoklady:

  • plně organizovaná (dvoustupňová) veřejná základní škola na území ČR, která nevyužívá selektivní mechanismy výběru žáků a slouží své spádové oblasti
  • počet žáků: cca 200 - 700
  • aktivní přístup vedení školy, jasná vize pedagogického rozvoje, dobrá schopnost vést lidi
  • chuť pedagogů učit se nové věci a ochota sdílet své zkušenosti s dalšími školami
  • učitelé i vedení školy se vnitřně ztotožňují s cíli i principy projektu a většina sboru se dobrovolně rozhodne zapojit se do projektu
  • dobré vztahy ve sboru
  • dobré vztahy s rodiči i se zřizovatelem školy

Myslíte si, že vaše škola splňuje tato kritéria a máte zájem o spolupráci s naším projektem?

Neváhejte a dejte nám o sobě vědět vyplněním přihlašovacího formuláře!


Průběh výběrového řízení

Do účasti na výběrovém řízení jsou pozvány školy, které se přihlásí jako zájemci o projekt, příp. další školy, které do výběrového řízení doporučí expertní rada projektu.  Přihlášení do výběrového řízení předchází pozvání zájemců o projekt na nezávaznou informační schůzku.  Z každé školy jsou na schůzku zváni dva její zástupci (zpravidla ředitel/ka školy a jeden zástupce pedagogického sboru). Účastníci schůzky mají během informační schůzky možnost navštívit výuku přímo v jedné z modelových škol a vidět, jak principy projektu ožívají v každodenní výukové praxi. Spolu s tím získají i přehled o možnostech projektové podpory a seznámí se s procesem výběru nových škol.

Škola vstupuje do výběrového řízení až zasláním oficiální přihlášky, kterou vyplňuje ředitel/ka školy ve spolupráci s dalšími zástupci školy, a to nejlépe až na základě prodiskutování záměru zapojit se do projektu s celým pedagogickým sborem. Přihlášky a další zaslané materiály (školní vzdělávací program, inspekční zprávy, příp. další přílohy) prostudují členové expertní rady, která na svém jednání vybere dvě až tři školy v každém kraji, které postoupí do druhého kola výběrového řízení. To obnáší zejména návštěvu zástupců projektu ve škole, setkání s celým pedagogickým sborem, návštěvu výuky i rozhovor s ředitelem/ředitelkou. V každé škole zároveň proběhne tajné hlasování učitelů o tom, zda chtějí ve výběrovém řízení pokračovat.

O tom, které školy zvítězí v rámci výběrového řízení, rozhodne vedení Nadace The Kellner Family Foundation na základě závěrečného doporučení expertní rady projektu. Po projednání se zřizovatelem školy jsou výsledky výběrového řízení oficiálně vyhlášeny. Škola, která úspěšně projde výběrovým řízením, vstupuje do projektu vždy začátkem nového školního roku.

 
 
 
Zpět na hlavní stránku