Představení

Naše vize

Představte si základní školu, ve které se každé dítě učí naplno a s radostí. Školu, ve které žáci i učitelé zažívají úspěch a mají chuť se stále zlepšovat. Školu, do které rádi posíláte své děti nebo vnoučata a do které byste sami rádi chodili. Naše vize je, že se k tomuto ideálu může přibližovat každá základní škola v České republice.

Chcete zjistit více?
Vize dobré školy se opírá o naše přesvědčení a dosavadní zkušenosti s tím, za jakých podmínek se děti ve škole učí naplno. Seznamte se s nimi!

Naše poslání

Vytváříme síť učících se škol zaměřených na úspěch každého dítěte. Zapojeným školám poskytujeme dlouhodobou podporu při zvyšování kvality výuky. Šíříme myšlenku, že podobnou péči a důvěru si zaslouží všichni žáci a učitelé v naší zemi a že je nutné na této věci spolupracovat na všech úrovních vzdělávacího systému (rodiče, učitelé, zřizovatelé škol, univerzity, ministerstvo). Věříme, že investice do dětí a učitelů se nám všem kulturně i ekonomicky mnohonásobně vrátí.

Projekt

Pomáháme školám k úspěchu je dlouhodobý vzdělávací projekt pro veřejné základní školy v ČR. Učitelům zapojených základních škol poskytujeme vzdělávací, materiální a personální podporu, která jim pomáhá lépe rozpoznávat individuální potřeby žáků, přizpůsobovat styl výuky a dosahovat tak co nejlepších pedagogických výsledků u každého dítěte.
Spolupracujeme s 860 pedagogy a jejich prostřednictvím podporujeme přes 9500 žáků.

Projekt iniciovala a finančně podporuje Nadace The Kellner Family Foundation. Realizaci zajišťuje obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu. Projekt probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Chcete se dozvědět více? Navštivte také sekce:

Jak pomáháme školám
Kde pomáháme
Jak se zapojit do projektu

 
 
Zpět na hlavní stránku