prof. PhDr. Milan Pol, CSc.

„První, co mě upoutalo na obou modelových školách, které jsem měl možnost poznat, je nesmírné nasazení učitelů a jejich spolupracovníků. Jsou to školy skutečných entuziastů, kteří neváhají investovat čas a energii daleko za pomyslnou hranicí normy. Jejich aktivita se ovšem nevybíjí v podružných činnostech, nýbrž jasně směřuje k tomu, co je ve škole hlavní – k podpoře učení žáků, k jejich výchově a vzdělávání. Prakticky z každého kroku je patrné, že tyto školy vědí, co a proč činí. Projekt Pomáháme školám k úspěchu tak umožňuje dobrým školám posouvat se k ještě vyšší kvalitě.

Přeji těmto školám, aby se jim podařilo převést do běžného života školy vše cenné, co uvedený projekt přináší a podporuje. Nebude však snadné výsledky a přínosy projektu stabilizovat. Jsou to dnes školy vysokých nároků na všechny – učitele a jejich spolupracovníky, ale také žáky. A byť se to tak nemusí jevit na první pohled, k tomu, aby výdobytky projektu zůstaly součástí běžného života škol, bude třeba ještě nemálo učinit.“

prof. PhDr.Milan Pol, CSc. zdroj: online.muni.cz
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.