Mgr. Jaroslav Fidrmuc

Projekt Pomáháme školám k úspěchu již několik let patří k nejvýznamnějším aktivitám v oblasti vzdělávání v České republice. Ve spolupráci s dalšími partnery a v návaznosti na nové vědecké poznatky a technologie realizátoři projektu formulují aktuální vizi rozvoje vzdělávání a vzdělávací soustavy České republiky. Zároveň pak poskytují podporu konkrétním školám a programům, které vize realizují. Za cenné považuji zaměření projektu Pomáháme školám k úspěchu na osobnost mladého člověka – na rozvoj jeho autonomie, vnitřní motivace, sebedůvěry, zodpovědnosti a schopnosti týmové práce.

Vážím si spolupráce pracovníků projektu Pomáháme školám k úspěchu s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR a jejich nasazení k síťování nejaktivnějších pedagogů a vzdělávacích organizací celé České republiky.“

Mgr. Jaroslav Fidrmuc
Zpět na hlavní stránku