Ing. Ivo Mikulášek

„Po dvaceti letech působení ve školství není možné nevidět změny, ke kterým dochází. Školní třídy jsou stále více naplněny žáky s odlišnými možnostmi, často s komplikovaným zázemím. Spolu s tím se proměňují nároky na učitele. Učitelé často nejsou spokojeni s chováním žáků, s jejich pracovním přístupem, nasazením i výsledky. Klasické schéma – vyložit, zopakovat a potom zkoušet, dokud se nedostaví výsledek, nefunguje, respektive funguje pouze u některých žáků. Pokud se učitel rozhodne bojovat o pokrok u všech (většiny) žáků, nezbývá než hledat ve výuce další možnosti. 

Značka Pomáháme školám k úspěchu nabízí spolupráci se sítí škol a odborníků, kteří se společně na výuce podílejí. Na rozdíl od většiny projektů míří přímo do výuky, nabízí učitelům kromě vzdělávání a konzultací podporu přímo při učení. Podpora při plánování výuky, vlastní výuce i při vyhodnocení a reflexi učení se děje v reálných podmínkách dané třídy, bere v úvahu nejen konkrétního učitele, ale i konkrétní žáky. Myslím, že je to cennější, než se jet podívat na seminář pro dospělé nebo na výuku jiných žáků. Na projektu si také cením toho, že nenutí, ale nabízí, že respektuje autonomii škol, osobnosti učitelů. Pro mě osobně je důležité, že projekt staví na určitých lidských i profesních hodnotách.“

Ing. Ivo Mikulášek
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.