Bc. Kateřina Círová

„Když se v roce 2010 naše škola zapojila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, začal uvnitř školy dlouhodobý proces proměny vzdělávacího prostředí. V prostředí, kde se všechny děti budou cítit příjemně a bezpečně a kde si každý žák prožije svůj individuální úspěch. Takové předsevzetí nenaznačovalo snadnou cestu, naopak, slibovalo velké nároky a požadavky na práci učitelů, nové hodnoty, které nestojí jen na jedničkách, kompletní změnu v myšlení a chování ve vzdělávacím procesu. Jako předsedkyně spolku rodičů jsem tenkrát cítila velkou potřebu, aby i rodiče porozuměli těmto změnám a stali se nedílnou součástí přeměny.

Rodiče žáků často znají přívlastky, kterými se jejich škola honosí, např. Zdravá škola, Ekoškola, ale jen velmi málo vědí, jaký mají tato označení skutečný význam pro školní život jejich dětí. Projekty a certifikace škol se tak stávají jen nálepkami kvality bez obsahu. Proto si náš spolek rodičů dal za cíl předávat rodičům dostatek informací o vzdělávacím procesu jejich dětí. Informovaní rodiče mají nejen pozitivní přístup ke změnám ve školách, ale mohou se stát i aktivními spoluúčastníky.

Když ZŠ Kunratice vstoupila do projektu Pomáháme školám k úspěchu, uspořádal spolek rodičů Patron, společně s pedagogickou konzultantkou projektu, setkání s rodiči žáků školy. Rodiče byli seznámeni se záměry a cíli projektu. Byly jim představeny prostředky a nové vzdělávací metody, které povedou k zvýšení kvality učení. Setkání s rodiči bylo úspěšné. Rodiče projevili o nové možnosti a metody velký zájem. A tak se setkávání s rodiči stalo nedílnou součástí projektu. Spolek začal pořádat pro rodiče pravidelné vzdělávací semináře, takzvané rodičovské kavárny, kde se rodiče učili využívat nové metody učení s dětmi i v domácí přípravě, jako například čtenářské dílny zaměřené na rozvíjení čtenářské gramotnosti dětí.

Rodiče se projektem dokonce sami inspirovali. Po vzoru párového učení, které si učitelé v rámci projektu mohli vyzkoušet, spolufinancují rodiče prostřednictvím spolku rodičů párové učitele ve výuce na prvním stupni. To, jak si jejich děti užívají péči dvou učitelů, si pak rodiče a učitelé navzájem sdílejí při pravidelných setkáváních v rodičovských kavárnách. V současné době je párová výuka hlavním projektem spolku Patron. Letos podporuje spolek párovou výuku ve třech ročnících.

Spolupráce s projektem otevřela rodičům nové cesty, jak se aktivně účastnit školního života dětí. K proměnám, které moderní vyučování přináší, mají rodiče daleko pozitivnější přístup, protože těmto změnám rozumí. Pozitivní přístup rodičů k vzdělávání a zájem o dění ve škole jsou pak největšími motivacemi, aby se děti učily rády. A to je společný cíl nás všech, rodičů, škol i podporovatelů rozvoje kvality vzdělávání.“

Mgr. Kateřina Círová
Zpět na hlavní stránku