PhDr. Martin Chvál, Ph.D.

Vystudoval obor teoretická fyzika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde získal i aprobaci pro výuku fyziky, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy vystudoval obor pedagogika. Šest let pracoval v soukromé sféře v oblasti výzkumu trhu, dva roky vedl Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání a úspěšný tříletý národní projekt Cesta ke kvalitě. Vyučoval pedagogiku na MFF UK, statistiku na FF UK. V současné době pracuje v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Věnuje se tématům autoevaluace i externí evaluace škol, hodnocení žáků, tvorbě a vyhodnocování výsledků didaktických testů, vyučuje statistiku v pedagogickém výzkumu v doktorském studiu a kvantitativní metodologii pro obor psychologie. Je vedoucím redaktorem odborného časopisu Pedagogika. Je členem Nezávislé odborné komise MŠMT pro posuzování kvality zkoušek společné části maturitní zkoušky.

Je ženatý, má dvě dcery. Je členem výkonného výboru Občanského sdružení V Remízku při fakultní základní škole.

PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
Zpět na hlavní stránku