Projekt| Lidé v projektu| Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.

Je absolventkou Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Většinu svého profesního života se věnovala české realizaci mezinárodních výzkumů vědomostí a dovedností u žáků a dospělých. V současnosti působí v Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání Pedagogické fakulty UK. Zabývá se problematikou vzdělanostních nerovností a hodnocení výsledků vzdělávání. V projektu Pomáháme školám k úspěchu se věnuje evaluačním aktivitám.

RNDr. Jana Straková, Ph.D.
Zpět na hlavní stránku