PhDr. Hana Košťálová

Hana Košťálová odpovídá za koncepci a odborné vedení celého projektu, vede projektovou skupinu pedagogických konzultantů a tým zabývající se čtenářskou gramotností.

Vystudovala FF UK Praha, obor čeština a pedagogika. Od roku 1997 působila jako národní koordinátorka programu, lektorka a mezinárodní certifikátorka programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Společně s manželem založila čtvrtletník Kritické listy, který vycházel takřka patnáct let. Průběžně se zapojovala do různých pracovních skupin přímo řízených organizací MŠMT, v České školní inspekci, v Člověku v tísni nebo v projektu Škola podporující zdraví. Vyučovala externě na Pedagogické fakultě UK předmět Kritické čtení a myšlení, dlouhodobě působí jako lektorka pedagogického kurzu na Vysoké škole ekonomické v Praze. Je spoluautorkou publikace Hodnocení: důvěra, dialog, růst (společně s J. Strakovou, SKAV 2008), Slovní hodnocení žáků a studentů (společně s Š. Mikovou a J. Stang, Portál 2007), Čtenářská gramotnost – vzdělávací cíl pro každého žáka (ČŠI 2009). Je členkou Mezinárodní čtenářské asociace (ILA) a občanského sdružení SKAV, v jehož předsednictvu několik let působila.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.