Mgr. Michala Kafková, Ph.D.

Vystudovala PřF UK Praha, obor zeměpis a biologie. Později pak doktorské studium na téže fakultě, obor obecné otázky geografie se zaměřením na možnosti oborového čtení ve výuce zeměpisu. Dva roky učila na Základní škole Legerova, Praha 2. Je akreditovanou lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení. Od roku 2011 je členkou čtenářského týmu projektu Pomáháme školám k úspěchu, podílela se na tvorbě Čtenářského kontinua. V rámci čtenářského týmu se specializuje na čtení v oborech. Ve školním roce 2018/19 a 2019/2020 působila jako externí čtenářský mentor v Základní škole Dobronín. Je autorkou či spoluautorkou několika odborných článků věnovaných možnostem čtení ve výuce zeměpisu, např. Kafková, Rosocha (2007) Možnosti beletrie ve výuce geografie, Geografické rozhledy.

Má dvě dcery a syna. Ve volném čase ráda čte, chodí po horách a věnuje se zahrádce.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.