Mgr. Kateřina Sládková

Vystudovala Pedagogickou fakultu Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pracuje jako učitelka 1. stupně Základní školy Za Nádražím v Českém Krumlově. Je certifikovaná učitelka a lektorka Kritického myšlení, vede dlouhodobé kurzy RWCT, semináře k prožitkovému i oborovému čtenářství. Pracuje jako čtenářský mentor. Vytvořila kontinuální sadu otázek pro žáky 2. – 5. ročníku pro dílny čtení.

Je členkou čtenářského týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu, pilotovala čtenářské kontinuum a podílí se na jeho šíření a zavádění do praxe.

Je oceněnou finalistkou Global Teacher Prize Czech Republic 2018 (3. místo).

Má dvě děti. Ve volném čase ráda čte, pobývá v přírodě, tancuje a sportuje.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.