Mgr. Jana Breníková

Vystudovala obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ s rozšířenou speciální pedagogikou na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni. Pracovala 13 let jako učitelka na základní škole s programem Začít Spolu v Plzni-Černicích. Pracuje jako lektorka pro Step by Step se zaměřením na čtenářství a formativní hodnocení. Věnuje se recenzní činnosti učebnic pro MŠMT. V projektu Pomáháme školám k úspěchu je zapojena jako člen týmu čtenářství a koordinuje pilotní fázi zavádění čtenářského kontinua do mateřských škol. Pracuje jako pedagogická konzultantka v modelových školách projektu. Od září 2015 do února 2017 působila jako pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov. 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.