Mgr. Eva Hilčerová

Vystudovala  učitelství na Pedagogické fakultě UK obor přírodopis a chemie. Po celou dobu své učitelské praxe působí v ZŠ Kunratice v Praze.
Žákům se věnuje také jako výchovný poradce. Dříve na škole zastávala i pozici koordinátora EVVO a vedla žákovský parlament. Díky společnému úsilí žáků i pedagogů doprovodila školu k prvnímu získání titulu Ekoškola.

V posledních letech působila na škole jako interní mentor. Tato spolupráce s kolegy se promítá i do současnosti.
Čtyři roky byla zapojena jako provázející učitel v rámci vzdělávacího programu „Učitele naživo“.

Má dvě dospělé děti, které stejně jako ostatní členové rodiny působí v oblasti vzdělávání a pomáhajících profesích.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.