Mgr. Dagmar Mikulášková

Vystudovala PF Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, obor národní škola. Od roku 1992 učí na Základní škole v Dobroníně. Je lektorkou RWCT, koordinátorkou ŠVP pro 1. stupeň a  absolventkou kurzu Začít spolu. Absolvovala vzdělávací program Koncepce výuky matematiky prof. Hejného a studium výchovného a kariérního poradenství. Pracovala jako metodik v rámci projektu Učíme interaktivně, je absolventkou projektu Průřezová témata a čtenářství. Absolvovala knihovnický kurz se specializací na školní knihovny, knihovnický kurz pro vedoucí školních knihoven a dvanáct let pracovala jako vedoucí školní a obecní knihovny v Dobroníně. 

V letech 2002 - 2005 absolovovala studium speciální pedagogiky, vybraných modulů. Má desetiletou zkušenost s výukou sluchově postižených žáků, patnác let se věnuje práci s integrovanými žáky.         

První zkušenosti s prací mentora získala v projektu RŽP (respektující žákovský parlament).  Profesní spolupráci mezi učiteli se věnovala i v projektu 3S.

Od roku 2015 se díky projektu Pomáháme školám k úspěchu věnuje aktivně podpoře čtenářství ve výuce. V projektu Čtenářské školy je členkou základního týmu ZŠ Dobronín a externí čtenářskou mentorkou pro ZŠ Humpolec.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.