Bez sebereflexe není pokrok

Na konec hodiny už dávno zazvonilo a děti se rozutekly po chodbě. V zadních lavicích třídy ale pořád sedí jejich učitelka spolu s pedagogickou konzultantkou a skupinkou dalších učitelů, kteří hodinu sledovali. K dobré výuce totiž patří schopnost pedagoga zhodnotit nejen, jak se dařilo žákům – v první řadě se i zkušený pedagog zamýšlí sám nad sebou.

„Po zpětné vazbě jsem toužila dávno před tím, než přišel na školu projekt,“ přiznává zkušená pedagožka Lenka. Jezdila proto sledovat vyučování kolegů z jiných škol a postupně zkoušela nové metody. Sama se vzdělává už dvanáct let. Nejprve jezdila z lekcí plná dojmů, nyní už bere novinky přirozeně. Má navíc oporu v projektu, ujištění, že její snaha je žádoucí. Každý je ale jiný a naučit se přijímat a dávat správně zpětnou vazbu bývá pro někoho obzvlášť obtížné. „Na začátku stojí vždy velká odvaha ze strany pedagogů,“ poznamenává pedagogická konzultantka.

Úkol pedagogické konzultantky začíná ještě před hodinou. V tomto případě nejde jen o poskytnutí připomínek k učitelově přípravě na výuku. Konzultantka tentokrát navrhla pedagožce, že by mohl být dobrý nápad natočit výuku v její hodině na kameru. Materiál lze zpětně použít k reflexi a také pro další kolegy. Hodina by měla být v tomto případě určená nejen dětem, ale i novým pedagogům školy. Tato paní učitelka je mentorka, jejím úkolem je v letošním roce ukazovat kolegům nové metody výuky a předávat dál svoje zkušenosti," upřesňuje záměr pedagogická konzultantka. Vyučování v hodině tak nakonec sleduje ještě deset jiných učitelů. Žáci je nevnímají, jsou zvyklí. Po chvíli na ně zapomene i sama mentorka. Vidět hodinu zkušenějšího pedagoga pomáhá vyhnout se opakování stále stejných chyb. „Bez reflexe po zvonění si už ani neumíme práci představit,“ konstatuje právě jeden z přihlížejících.

Na začátku projektu se však i tak zkušená pedagožka jako Lenka potýkala s nemalými výzvami. S pedagogickou konzultantkou pracovala v prvním roce projektu intenzivně hlavně na komunikačních dovednostech a trénovala zpětnou vazbu. Nejprve ji dávala Lenka konzultantce po vzorových hodinách, potom se učila kritiku i chválu přijímat sama. Dnes už Lenka využívá komunikační dovednosti natrénované s oporou pedagogické konzultantky při párové výuce, nebo při vedení mladších. S pomocí konzultantky posílila i svou dovednost přizpůsobit se ve výuce aktuálním potřebám dětí. Důležitější než takzvaně jet podle plánu je napojit se na dění ve třídě a reagovat na ně. „Mám sice stejnou přípravu, ale hodina vždy vyjde jinak,“ potvrzuje. „A nejvíc se obvykle povede ta, které se trochu obávám.“

 
Zpět na hlavní stránku