Vzájemné učení

Jsme učící se komunita

Věříme, že největší vliv na zlepšování kvality výuky má, když na sobě učitelé kontinuálně pracují a navzájem se učí. Interakce mezi pedagogy přináší novou kvalitu. Nejde totiž jen o předávání praktických zkušeností mezi učiteli, ale i o společné hledání cest, jak dělat věci stále lépe, a společný vývoj.

Metody vzájemného učení nabývají v prostředí projektových škol rozmanitých forem:

  • Učitelé se vzájemně navštěvují v hodinách. Jejich průběh společně reflektují, nebo výukové hodiny i společně připravují, vyučují a vyhodnocují.
  • Zkušení učitelé působí ve svých školách jako mentoři a podporují své kolegy v jejich profesním rozvoji a růstu.
  • Ve sborech působí týmy, které se pravidelně setkávají a sdílí své zkušenosti mezi sebou i s týmy z dalších škol. Předávají si navzájem inspiraci pro zkvalitnění každodenní výuky nebo v rámci vývojových dílen společně hledají odpovědi na předem daná témata.
  • Pedagogové mají možnost účastnit se nejrůznějších vzdělávacích kurzů a akcí, které jsou v souladu s jejich plány osobního rozvoje a podporují individualizaci a vyšší kvalitu výuky. Řada z nich jezdí o prázdninách na letní školy nejrůznějšího zaměření – na čtenářství, matematiku, angličtinu. Někteří využívají příležitost ke spolupráci s externími specialisty na rozvoj čtenářství a matematiky.
  • Všichni učitelé absolvují společně s kolegy ze své školy pravidelné výjezdy před začátkem školního roku. Formou exkurzí v průběhu roku poznávají také další inspirativní školy.
  • Specifickou vzdělávací akcí je Festival pedagogické inspirace, který je postaven na konceptu „učitelé pro učitele“. Pedagogové během něj pro své kolegy z projektových, ale i dalších škol připravují desítky různě tematicky zaměřených dílen. Festival zároveň představuje i sváteční příležitost k ukázce příkladů dobré učitelské práce z prostředí českých škol.

Tip: Podívejte se na krátké video z prvního ročníku Festivalu pedagogické inspirace!

Pohled do praxe modelových škol: Bez sebereflexe není pokrok
Na konec hodiny už dávno zazvonilo a děti se rozutekly po chodbě. V zadních lavicích třídy ale pořád sedí jejich učitelka spolu s pedagogickou konzultantkou a skupinkou dalších učitelů, kteří hodinu sledovali. K dobré výuce totiž patří schopnost pedagoga zhodnotit nejen, jak se dařilo žákům – v první řadě se i zkušený pedagog zamýšlí sám nad sebou.

více…

Zajímá vás, jak může souviset teorie osobnostních typů s výukou dětí v základních školách?

Přečtěte si příběh učitelky, dnes zkušené mentorky, které studium osobnostní typologie umožnilo lépe porozumět žákům ve třídě a připravovat pro ně výuku tak, aby se všichni zapojili 

Zpět na hlavní stránku