Naše přesvědčení

Kdy se děti učí naplno a s radostí?

Když se podaří zapojit vnitřní motivaci dětí. Když chápou smysl učení a ztotožňují se s ním. Mají vlastní otázky. Mají možnost volby. Učí se samostatně řídit a vyhodnocovat své učení. Když se toto daří, prožívají vnitřní uspokojení a radost z poznávání.

Co nejvíce pomáhá učení dětí ve škole?

1. Motivovaní a sehraní učitelé, kteří důvěřují svým schopnostem

 • Věří, že dokážou učit každé dítě a že každé dítě se může učit.
 • Umí s dětmi navázat vztah a vytvořit bezpečnou atmosféru pro učení.
 • Rozumějí tomu, co chtějí děti naučit, umí žákům vysvětlit smysl a cíl.
 • Umožňují žákům, aby měli vliv na to, co se budou učit a jak se to budou učit.
 • Umí citlivě „pouštět“ řízení výuky z rukou tak, že se sami žáci stávají aktivními.
 • Během výuky si průběžně vyhodnocují, co se jejich žáci prokazatelně naučili.
 • Spolupracují s ostatními učiteli, sdílejí své zkušenosti a učí se od druhých.
 • Projevují se jako vnitřně nezávislé, zodpovědné a odvážné osobnosti.

2. Vedení školy jako pedagogický lídr

 • Školu vede ředitel, který je dobrý pedagogický lídr. Nejen dobrý manažer.
 • Zve učitele ke sdílení a rozvíjení vize školy zaměřené na úspěch každého žáka.
 • Vytváří prostor pro iniciativu druhých, podněcuje ji; současně dodává odvahu a drží morálku v těžkých chvílích; první prozkoumává cestu k vizi a nasazuje sám sebe. Posouvá hranice. Je vytrvalý a nezdolný.
 • Pečuje o to, aby se škola každý rok posunula o kousek dál. Pomáhá plánovat a vyhodnocovat pedagogický rozvoj celé školy a každého učitele.
 • Vytváří podmínky, ve kterých se každý učitel ve škole může stát lídrem pro nějakou dílčí odbornou oblast (čtenářství, matematika, badatelství …). Čím více je těchto odborných lídrů ve škole, tím lépe.
 • Rozumí aktuálním pedagogickým trendům.

3. Podmínky podporující pedagogický rozvoj

 • Učitelé jsou podporováni v tom, aby se učili od úspěšných kolegů z jiných škol.
 • Škola má zdroje na posílení personální kapacity o nové pedagogické role (asistent pedagoga, párový učitel, školní psycholog, speciální pedagog…).
 • Škola si může pořídit nutné pomůcky pro kvalitní výuku.
 • O školu se zajímá někdo, kdo rozumí vzdělávání a nabízí jí účinnou pomoc.
 • O školu dobře pečuje její zřizovatel.
 
 
Zpět na hlavní stránku