Podpora lídršipu

Aby všichni šli jedním směrem a táhli za jeden provaz

Způsob vedení a řízení školy má, hned po samotné výuce, největší vliv na učení žáků. Vedení školy zodpovídá za to, aby učitelský sbor fungoval jako dobře sehraný orchestr. Proto pečujeme o ředitele a jejich zástupce. A pomáháme jim pečovat o další lídry ve škole.

  • Společně s řediteli škol se zabýváme tím, co v praxi znamená „být dobrým pedagogickým lídrem“ a jak se v této roli zlepšovat. Pravidelně hovoříme s řediteli o situaci ve škole a o rozvoji školy. Podporujeme jejich vzdělávání i pravidelné setkávání a sdílení zkušeností s řediteli a zástupci z dalších projektových škol.
  • Zprostředkováváme školám přístup k odbornému know-how. Poskytujeme jim osvědčené nástroje pro plánování a vyhodnocování pedagogického rozvoje školy. Vyhledáme dobré nápady i mimo komunitu našich projektových škol.
  • Podporujeme trénink a profesní růst pedagogických lídrů v učitelském sboru. Každý učitel se může stát lídrem pro nějakou dílčí oblast (čtenářství, matematika, badatelství …) a inspirovat své kolegy.

Pohled do praxe modelových škol: Nastartovaný vlak už nikdo nezastaví
Proces vzájemného učení, který projekt ve školách inicioval, nemá žádný konec. Cílem je nastartovat změny a naučit školu, jak se neustále zlepšovat. „Co se tady děje, je změna kultury. A o tu se musí dál někdo starat a rozvíjet,“ říká ředitel základní školy v Kunraticích. Vedení všech projektových škol si uvědomují, že pedagogičtí konzultanti a asistenti, kteří působí ve škole v průběhu projektu, musí mít v pedagogickém sboru své nástupce.

více...

 
 
Zpět na hlavní stránku