Projekt| Jak pomáháme školám| Párová výuka (Tandemová výuka)

Párová výuka (Tandemová výuka)

Promyšlenější výuka a individuální přístup k dětem

K párové (tandemové) výuce jsme v projektu Pomáháme školám k úspěchu přirozeně dospěli od původně podporované spolupráce učitele a asistenta pedagoga. Již během prvního roku projektu se v modelových školách ukázalo, že velmi pozitivně ovlivňuje kvalitu výuky a přispívá k zapojení všech dětí ve třídě do výuky.

Přítomnost dvou učitelů v hodině nabízí možnost, jak věnovat více pozornosti každému dítěti a přizpůsobit výuku těm žákům, kteří potřebují podporu nejčastěji (žáci znevýhodnění, nadaní apod.). Děti si mohou samy volit způsob, tempo i náročnost úkolů a získávají od učitele častěji zpětnou vazbu.

Přínosy párové výuky však jasně míří i k samotným učitelům. Pároví učitelé společně výuku plánují: stanovují její cíle, volí vhodné metody k jejich dosažení. Společně hodinu také realizují a na závěr ji vyhodnocují a hledají důkazy o učení žáků. Právě společné plánování a reflexe výukových hodin pomáhá učitelům výuku stále zkvalitňovat a stávat se tak lepšími učiteli.

Tip: Od spolupráce asistenta a pedagoga k párové výuce!
Podívejte se, jak jsme před lety s párovou výukou v projektových školách začínali.

Pohled do praxe modelových škol: Přečtěte si příběh párové učitelky Báry
Dlouhou cestu po vysoké škole od asistentky, přes párovou učitelku až k samostatné práci třídní učitelky na druhém stupni vnímá jako to nejlepší, co ji mohlo v profesním životě potkat.

více…

Pohled do praxe modelových škol: Zjistěte, jak možnost párově vyučovat hodnotí zkušení učitelé
„Párová výuka vede opravdu k větší individualizaci výuky. Žákům se věnuje péče ze strany obou učitelů. Pro samotné dítě teď máme daleko víc prostoru. Když někomu něco nejde, ihned zasáhneme. Můžeme látku vysvětlovat v menších skupinkách, aby nikdo nezaostával ani se nikdo nenudil. Samozřejmě taková výuka předpokládá více práce s přípravou. Musíte se velmi pečlivě sjednotit v tom, jaký je cíl každé hodiny. Oba učitelé mají pak jasno, co chtějí u dětí rozvíjet. Jenže ta práce navíc se vyplatí. Koneckonců - jak by mohly být motivované k učení děti, kdyby nebyli jejich učitelé?“

více…

Zajímá vás více?

Nahlédněte do hodiny čtení s párovou výukou

Zpět na hlavní stránku