Inspirace pro kvalitní výuku

Ověřené metody a nástroje pro efektivní práci učitelů

Ve spolupráci s externími odborníky a učiteli škol vyvíjíme v projektu nástroje, které pomáhají pedagogům při plánování výuky i vyhodnocování jejích výsledků:

 • Čtenářské kontinuumpraktický průvodce učitele při výuce čtenářských dovedností
  Inovativní metodický nástroj pro učitele popisuje obvyklou vývojovou cestu dítěte od předčtenáře až k samostatnému přemýšlivému čtenáři. Obsahuje přehled vzdělávacích cílů, které na sebe plynule navazují. Učiteli tak umožňuje sledovat jedinečnou cestu každého dítěte a podle toho plánovat jeho další rozvoj.

Chcete se dozvědět více informací o čtenářském kontinuu? 
Přečtěte si, co o čtenářském kontinuu říkají učitelé, zástupci akademické sféry i jeho tvůrci
Zkuste nahlédnout do sekce Časté dotazy

 • Pedagogické inspirace – příklady dobré učitelské praxe z prostředí českých škol
  Edice videoučebnic přináší pedagogům inspirativní ukázky práce českých učitelů, kteří se neustále snaží zlepšovat svou výuku, a rozvíjet tak potenciál každého dítěte ve třídě. Jednotlivá videa vznikají postupně v hodinách učitelů z projektových i dalších škol. Jejich tématy jsou např.: dílna čtení, párová výuka, výuka matematiky podle metody prof. Hejného, práce s kritérii hodnocení. Videa slouží k dalšímu učení pedagogů a ta nejlepší postupně sdílíme na projektovém youtube kanálu.​​

 • Metodické materiály pro učitele matematiky
  Hejného metoda výuky matematiky se jednoznačně osvědčila v praxi učitelů v projektových školách. Od roku 2012 proto spolupracujeme s týmem profesora Hejného nejen na lektorské úrovni, ale i na vývoji praktické příručky pro učitele. Ta pomůže učitelům lépe porozumět poznávacím procesům dětí a rozpoznávat dosaženou úroveň jejich matematických dovedností.

„Ke klasické matematice, kterou jsme všichni zažili, bych se už nevrátila,“ poznamenává k Hejného metodě zkušená pedagožka Jana Kopecká. 
Zajímá vás více?

Přečtěte si zkušenosti učitelů s Hejného metodou výuky matematiky

 • Přístup k řadě dalších osvědčených metod, které směřují k individualizaci a celkovému zkvalitnění výuky
  Pedagogové v projektových školách mají možnost seznámit se s nimi prostřednictvím kurzů, letních škol nebo např. při práci s pedagogickými i externími konzultanty.

Zajímají vás podrobnosti? Pro více informací o různých způsobech profesního rozvoje pedagogů navštivte sekci:
Vzájemné učení

Pohled do praxe modelových škol: Chci, aby vyučování na mé škole bylo co nejefektivnější
Vít Beran stojí v čele Základní školy Kunratice už osm let. Pod jeho vedením se z ní stala jedna z nejžádanějších škol v Praze. Ač nerad, musí každý rok pár desítek prvňáčků odmítnout – a nejen proto, že jich sem spádově patří prostě moc. Rodiče do jeho školy láká moderní přístup k vyučování. Tamější učitelé se totiž neustále vzdělávají a nebojí se nových metod. Podporu projektu Pomáháme školám k úspěchu získali před pěti lety a kunratická "základka" se tak stala jednou z vůbec prvních projektových škol.

více…

 

Nevidíme třídu jako masu, ale jako jednotlivce, kterým nabízíme cestu.

 

Správné slovo je efektivita. Ty metody nejsou alternativní nebo výstřední, jsou jen efektivnější. Za pět let s projektem Pomáháme školám...

Více
Zpět na hlavní stránku