Projekt| Jak pomáháme školám

Jak pomáháme školám

Učitelé, vedení školy, celková kultura školy

Každodenní praxe ve školách i odborné studie opakovaně potvrzují, že právě tyto tři faktory nejvíce ovlivňují to, jak se děti učí, jakých výsledků při tom dosahují a jaký vztah si k učení utvářejí.

Při spolupráci s projektovými školami proto sázíme na několik hlavních forem podpory, které cílí na zlepšování těchto složek, a v praxi se nám osvědčily nejvíce:

Zpět na hlavní stránku