Partnerství

Pomáháme školám k úspěchu od samého začátku spolupracovalo nejen s projektovými školami, ale také dalšími vzdělávacími projekty a institucemi.

Úzce jsme navazovali především na zkušenosti učitelů, lektorů a ředitelů zapojených do vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Ten zásadním způsobem ovlivnil principy a cíle našeho projektu a s jeho lektory dlouhodobě spolupracujeme. Učitelům přináší konkrétní praktické metody, techniky a strategie sestavené v provázaný celek a systém snadno použitelný přímo ve škole.

kritickemysleni.cz

Našim vzdělávacím programům udělilo MŠMT v roce 2011 akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a o dva roky později i záštitu celému našemu projektu.

V roce 2011 jsme se stali partnerem Stálé konference asociací ve vzdělávání (SKAV), uskupení pedagogických asociací, programů a občanských sdružení usilující o podporu a ochranu progresivních změn ve vzdělávání a o zprostředkování výměny názorů mezi pedagogickými iniciativami, státní správou a veřejností. Výsledkem naší spolupráce byl i zrod iniciativy Úspěch pro každého žáka. V roce 2014 tak vznikla neformální síť organizací, které se učí společně rozvíjet kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch každého žáka v každé škole. Od tohoto roku jsme také spolupořadateli stejnojmenné konference.

skav.cz

uspechzaka.cz

ucimekvalitne.cz

V roce 2012 jsme zahájili spolupráci s profesorem Milanem Hejným a jeho týmem s cílem podporovat výcvik učitelů matematiky v projektových školách a vytvořit pro učitele užitečnou metodiku pro diagnostiku matematických dovedností žáků.

h-mat.cz

Kritické lístky: zpravodaj pro přátele Kritického myšlení

Kritické myšlení z.s.

 

Hana Košťálová: Co si má učitel počít s novými poznatky o člověku?

Konference Úspěch pro každého žáka 2018

 

Šárka Miková: Nejsou stejné: Proč využívat teorii typů ve výchově a vzdělání

Konference Úspěch pro každého žáka 2018


Zpět na hlavní stránku