Čtenářský program

V roce 2011 vznikl čtenářský tým, který začal pracovat na metodickém nástroji pro učitele – Čtenářském kontinuu. To jsme společně s učiteli ověřili přímo ve výuce a v roce 2014 ho představili odborné veřejnosti. Na podporu práce s kontinuem vznikla také online čtenářská platforma.

Čtenářské kontinuum je pomůcka pro dlouhodobý a systematický rozvoj čtenářské gramotnosti napříč ročníky i předměty, která usnadňuje plánování a sledování žákova učení. Vychází z toho, že čtení (stejně jako psaní) je komplexní proces a dovednosti se vyvíjí v čase a stavějí jedna na druhou. Kontinuum je rozděleno do šesti úrovní v šesti oblastech: čtenářské chování, čtenářská odezva, porozumění textu, ustálené prvky, porozumění v kontextech a dekódování.  

Co je čtenářské kontinuum v našem pojetí

V roce 2014 jsme spolupracovali na přípravě letní školy čtenářství a od té doby jsme pak každý rok letní školu přímo organizovali. V roce 2019 proběhl 6. ročník, kterého se zúčastnilo více než 130 učitelů.

Také jsme začali vydávat časopis Kritická gramotnost, který přináší učitelům inspiraci, jak rozvíjet čtenářskou a kritickou gramotnost u žáků. Obsahuje například výukové lekce, profesní příběhy učitelů, rozhovory s odborníky, tipy na knihy nebo nápady do výuky.

Na setkání prožitkového čtenářství jsme si s kolegyněmi naplánovaly dílnu čtení, jejímž cílem bylo rozšíření čtenářských teritorií o komiksový žánr. Ještě na místě jsme vytvořily přípravu a pracovní list pro potřeby dílny. Zároveň si domluvily data a pořadí, ve kterém budeme učit. A protože jsme každá z jiného koutu republiky, domluvily jsme se, že hodiny natočíme na video a budeme je takto společně sdílet, přičemž společnou reflexi uskutečníme po skypu.

Lesson study napříč republikou

Od roku 2017 běžel tříletý program zaměřující se na systematický rozvoj čtenářských dovedností žáků ve vybraných školách. Vize těchto škol zněla: „Škola se trvale zaměřuje na to, aby se každý žák stal zaujatým, nezávislým a přemýšlivým čtenářem pro celý život.“ V každé škole vznikl tým učitelů, který se s podporou čtenářského mentora věnoval rozšiřování čtenářství napříč stupni i předměty, vytvářel strategii rozvoje čtenářské gramotnosti a rozvíjel kolegiální podporu. Učitelé se v průběhu roku také scházeli a věnovali se oborovému či prožitkovému čtenářství, pisatelství nebo celkově rozvoji své školy.

 Z mého pohledu nám dal projekt příležitost ještě více než dosud uvažovat o čtenářství. Přinesl nám také možnost spolupracovat s vynikající mentorkou Hankou Košuličovou, která je pro všechny velmi inspirativní. A samozřejmě mi i umožnil se setkávat s dalšími zajímavými lidmi, kteří jsou do projektu zapojeni

Co říkali pedagogové ze čtenářských škol po roce projektu?

Čtenářská videoučebnice

Principy dílny čtení

Jak začít již v první třídě

1. ročník, Čtenářské strategie

7. ročník, Dílna čtení

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.