Co o čtenářském kontinuu říkají učitelé, zástupci akademické sféry a jeho tvůrci

„Čtenářské kontinuum vnímám jako mimořádný intelektuální výsledek týmového úsilí přesahující možnosti sebevíc erudovaného jedince. Jde o text důkladně a všestranně propracovaný, podnětný a pro kreativně zaměřeného pedagoga i vzrušující jako dlouhodobější výzva…“ - „Má významný poznávací potenciál pro pedagogy, didaktiky, literární vědce a publicisty, pro otevřenou společnost usilující o rozvoj gramotnosti a kritického myšlení. Přejme si, aby postupně vstoupil do širšího povědomí, aby se jím inspirovali a s ním svou pedagogickou zkušenost konfrontovali všichni, kdo cítí, že právě texty činí náš svět o něco čitelnější.“

PhDr. Josef Peterka, CSc.
katedra české literatury PedF UK Praha
(citováno z oponentního posudku ke čtenářskému kontinuu, redakčně kráceno)


„Práce na tvorbě čtenářského kontinua mi postupně otevírala oči v tom, jak je důležité dětem od počátku ukazovat, na co mají zaměřovat pozornost, čeho si při čtení všímat. Zároveň jsem viděla, jak jim tato podpora pomáhá rychleji se stávat čtenáři.“

Mgr. Jana Šístková
členka týmu čtenářství, pedagogická konzultantka a učitelka ZŠ

„Ačkoli se mi zpočátku zdála práce se čtenářským kontinuem náročná, stále více vidím, jak mi pomáhá odhalovat pohledy na text a mnohem lehčeji stanovit cíle pro výukové hodiny.“

Mgr. Iva Machýčková
učitelka ZŠ, účastnice projektu Spirála 

„Díky čtenářskému kontinuu mohu zvyšovat čtenářské nároky na sebe i na žáky.“

Mgr. Miloš Šlapal
člen týmu čtenářství, čtenářský specialista, učitel ZŠ Emila Zátopka v Kopřivnici

„Učitelé matematiky jsou obvykle zvyklí se na výuku dívat očima oboru, a proto, když se něco žákům nedaří či daří, vysvětlujeme si to v nedostatku, resp. dostatku, matematické gramotnosti. Čtenářské kontinuum nás ale může upozornit na to, co vše by měli žáci zvládat i čtenářsky. Na čtení se dívá z několika pohledů. Nutí nás tímto přemýšlet více nad samotným procesem vnímání informací, řešení úloh a získávání znalostí.“

Mgr. Tomáš Otisk
učitel a zástupce ředitele ZŠ a MŠ Třinec, účastník projektu Spirála

 

 

 

 

 
 
 
Zpět na hlavní stránku