Co pomáhá dětem

Pravidelné čtení má zásadní vliv na učení dětí. Zvyšuje úspěšnost žáků ve většině školních předmětů i v životě. Každé dítě se může stát dobrým čtenářem, pokud mu poskytneme příležitost a podporu. Proto věnujeme rozvoji čtenářství ve všech projektových školách mimořádnou pozornost.
 

Jak vzbudit v dětech zájem o knihy? Zkuste dílnu čtení

Dílna čtení je pro některé děti jedinečnou chvílí, kdy berou ve škole do ruky knihu, patnáct až dvacet minut si potichu čtou a potom sdílejí zážitky z četby s ostatními. Učitel čtení navíc často propojuje četbu i s písemnou tvorbou dětí. Žáci mohou v závěru dílny napsat dopis postavě z knihy, vymýšlet jiný závěr knihy, přimyslet si do knihy vlastního hrdinu a popsat, co by jeho existence s příběhem asi udělala. Nebo si představují, jak by byl příběh vyprávěn v jiném žánru. Proč je to důležité? Psaní zpětně ovlivňuje kvalitu čtení a hloubku porozumění. Díky dílnám čtení se stávají vyspělí čtenáři i z dětí, v jejichž rodinách se nečte.

S rozvojem čtenářské gramotnosti se děti pravidelně zlepšují také v jiných předmětech. Vědí, jak se zachovat, když nějakému textu nerozumějí. „Je známo, že děti, které čtou, umějí také lépe vyjednávat, domluvit se s ostatními,“ říká Miloš Šlapal, odborník na čtenářství.  „Jakmile dítě začne chápat, že text napsal nějaký autor s určitým záměrem, když je zkrátka čtenářsky ostražité, tak může tyto vědomosti uplatňovat i mimo četbu a sledovat touto perspektivou i televizní reportáže nebo filmy.“

Ze čtení lze navíc udělat i společenskou záležitost, při které se dozvídáme něco zajímavého nejen o knize, o autorovi, ale také sami o sobě a jedni o druhých. To, že děti čtou a že je ve čtení rozvíjíme, znamená, že rozvíjíme jejich myšlení a schopnost porozumět nejen textům, ale i ostatním lidem a světu kolem nás.

Pravidelné čtenářské dílny probíhají ve všech projektových školách. Znají je prvňáčci i deváťáci. A co říkají o čtenářských dílnách samotní žáci?

„Umím líp formulovat, co si myslím.“

„Zlepšil jsem se v pravopise, protože to, co vidím, si zapamatuju líp než nějaké mluvnické pravidlo.“

„Naučila jsem se lépe mluvit před ostatními.“

„Když si povídáme o různých hrdinech v knížkách a o tom, čím se jim podobáme, tak mnohem míň někoho odsuzuju.“

Chcete se dozvědět více?

Nahlédněte do dílny čtení v karvinské ZŠ Mendelova
 

Čtenářské koutky, školní i třídní knihovny

Stačí krátká procházka některou z projektových škol o přestávce, aby každý porozuměl tomu, proč se učitelé nemusejí proměnit v „ostražité dozorce“. Co vidíme? Některé děti hrají obíhanou kolem pingpongového stolu, jiné spěchají do tělocvičny, aby velkou přestávku protančili v latinskoamerickém rytmu spolu s pedagogickým asistentem. Některé si povídají s kamarády, další si o přestávkách čtou.

Čtenářů v projektových školách přibývá nejen díky dílnám čtení. Děti zkrátka mají ve škole každodenní přístup k dobrým knihám. Čtou, protože mohou během dne zajít do školní knihovny, ve které je spousta příležitostí si s knihou někam zalézt. Čtou, protože v každé třídě nebo na chodbách škol jsou čtenářské koutky - klidná místa, kde mohou děti s knihou relaxovat.

 
Ohlas

Když si povídáme o hrdinech v knížkách a o tom, čím se jim podobáme, tak mnohem míň někoho odsuzuju.

 
 
Zpět na hlavní stránku