Pedagogické inspirace| Publikace| Celoplošné zlepšení vzdělávacího systému

Celoplošné zlepšení vzdělávacího systém

Publikace přestavuje praktické cesty, jak zkvalitnit vzdělávací systém jako celek. Na příkladu kanadské provincie Ontario, která se vyznačuje velmi různorodou populací, profesor Ben Levin definuje konkrétní kroky, jež úspěšně vedou k celoplošnému a dlouhodobě udržitelnému zlepšení vzdělávacího systému.

Autor: Ben Levin
Z anglického originálu System-wide reform in education přeložil doc. PhDr. Arnošť Veselý, Ph.D.
V roce 2014 vydala Univerzita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd za podpory Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
ISBN 978-80-87404-51-5

Zpět na hlavní stránku