Partnerství

Partnerský přístup je základ, na kterém stavíme nejen spolupráci s projektovými školami, ale i s dalšími organizacemi, které usilují o kvalitní výuku v českých školách.

SKAV

Stálá konference asociací ve vzdělávání (SKAV) je dlouholetým lídrem nezávislé veřejné diskuse o zásadních otázkách vzdělávací politiky v ČR. Je nám ctí, že od roku 2011 společně každý rok pořádáme odbornou konferenci k aktuálním tématům ve vzdělávání. Od roku 2013 realizujeme konferenci společně s dalšími klíčovými partnery, kterými jsou:

Přečtěte si program a závěry ze společných konferencí:

 

Úspěch pro každého žáka

Společně s dalšími čtyřmi organizacemi, se kterými pořádáme každoroční odborné konference, jsme v roce 2014 nastartovali dlouhodobou iniciativu Úspěch pro každého žáka. Jejím smyslem je rozvíjet v ČR kulturu vzdělávání zaměřenou na úspěch pro každého žáka v každé škole - nejen tedy ve vybraných školách, které mají štěstí na vynikajícího ředitele, zřizovatele nebo nadprůměrnou podporu od rodičů.


Kritické myšlení

Projekt Pomáháme školám k úspěchu úzce navazuje na zkušenosti učitelů, lektorů a ředitelů škol zapojených od roku 1997 do vzdělávacího programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT)Program zásadním způsobem ovlivnil principy a cíle našeho projektu a s jeho lektory dlouhodobě spolupracujeme jako s pedagogickými konzultanty, na vývoji čtenářského kontinua a vzdělávání učitelů.


Hejného metoda výuky matematiky (H-mat, o. p. s.)

Hejného metoda výuky matematiky má stejný cíl, jako náš projekt – plně rozvíjet každého žáka. Navíc má promyšlenou a ověřenou metodiku, jak všechny žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevování.

Metoda se jednoznačně osvědčila v praxi učitelů v našich projektových školách. Proto od roku 2012 dlouhodobě spolupracujeme s týmem profesora Hejného nejen na lektorské úrovni, ale i na vývoji praktické pomůcky pro učitele, která umožňuje rozpoznávat dosaženou úroveň matematických dovedností u každého žáka.

 
 
 
Zpět na hlavní stránku