background image
background image

Viktorie Petřivá

pedagogická konzultantka v ZŠ a MŠ Dobronín

Po ukončení studia na pedagogické fakultě, obor učitelství pro I. stupeň, nastoupila do praxe na Základní škole v Dobroníně. Od počátku razila cestu učení, které bude přitažlivé pro žáky. Následně vystudovala angličtinu na Masarykově univerzitě v Brně a zpracovala školní program výuky cizích jazyků podle Společného evropského referenčního rámce, který umožňuje učení bez učebnic. Lektorovala metodické kurzy angličtiny, pracovala jako hlavní lektorka jazykového programu MEJA pro kraj Vysočina. Pro žáky připravovala a vedla jazykové výjezdy, zaměřené na kritické myšlení a prožitkové čtenářství. Otevírá své hodiny kolegům z projektových škol a ráda sdílí své zkušenosti, zejména z oblasti formativního hodnocení.