background image
background image

Veronika Dittrichová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Třinec, Koperníkova

Vystudovala obor křesťanská výchova - český jazyk na Cyrilometodějské teologické fakultě a Pedagogické fakultě UP v Olomouci, na Filozofické fakultě téže univerzity obor česká filologie.

Pracovala jako učitelka na základní škole v Českém Těšíně a na středních odborných školách v Brně a Třinci.

Dlouhodobě se věnuje výuce českého jazyka pro cizince.

V současné době pracuje na základní škole v Třinci, kde se ve své praxi zaměřuje především na rozvíjení čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků.

V projektu Pomáháme školám k úspěchu je členkou interního čtenářského týmu.