background image
background image

Michaela Růžičková

pedagogická konzultantka ZŠ Zdice

Vystudovala učitelství historie a hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy na Fakultě pedagogické Západočeské univerzity v Plzni. Šest let pracovala jako učitelka dějepisu, českého jazyka a hudební výchovy na Základní škole ve Zdicích, kde vedla kroužek „mladých historiků“. Zalíbení našla v oborovém čtenářství a v programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení a následně se stala jeho lektorkou.

Nyní je spokojenou maminkou na mateřské dovolené.