background image
background image

Kateřina Matoušová

pedagogická konzultantka ZŠ a MŠ Kunratice, Praha

Vystudovala obor učitelství český jazyk – dějepis na Pedagogické fakultě UK. Působila jako lektorka při přípravě na přijímací zkoušky ve Scio. Od roku 2015 působí na základní škole v Kunraticích. Učí na druhém stupni český jazyk, dějepis a příležitostně výchovu k občanství a zdraví. Je koordinátorkou žákovského parlamentu. Díky svému oborovému zaměření se věnuje jak prožitkovému, tak oborovému čtenářství. Od roku 2019 je certifikovanou učitelkou RWCT a od roku 2020 je certifikovanou lektorkou kurzů RWCT. V projektu Pomáháme školám k úspěchu pracuje od roku 2020 jako konzultantka pro připojené školy v regionu Praha a střední Čechy. Zajímá se o pedagogiku volného času.

Ráda se ve volném čase kulturně obohacuje, ať už v kině, v divadle, na přednášce nebo na koncertě. Mezi její zájmy patří lowcost cestování.