background image
background image

Kateřina Jonášová

Pedagogická konzultantka v ZŠ Staňkov

Vystudovala učitelství německého jazyka a dějepisu pro 2. stupeň ZŠ na Pedagogické fakultě v Plzni. Její učitelskou kariéru předcházelo koordinování projektů česko-německé spolupráce školských i mimoškolních zařízení, překlady, tlumočení a průvodcování, lektorování vzdělávacích programů s environmentální tématikou a výchova vlastních tří dětí.

Učitelské začátky prožila na dvou základních školách v Plzni, kde vyučovala na 1. i na 2. stupni. Nyní působí na víceletém Církevním gymnáziu v Plzni. Od září 2020 pracuje také jako pedagogická konzultantka v lokalitě Plzeňsko.

Ve volném čase ráda čte, běhá, tančí či pořádá akce pro obecní komunitu. Je členkou Náčelnictva Junáka.