Úspěch v matematice

Hejného metoda nabízí promyšlené a vyzkoušené postupy, jak žáky aktivně zapojovat do řešení matematických úloh a ponechat jim radost z objevováni. Osvědčila se v mnoha českých školách. Rozvíjí nejen matematické myšlení a schopnost řešit problémy, ale i řadu sociálních dovedností.

Publikace Úspěch v matematice vznikla v rámci projektu Pomáháme školám k úspěchu.
© Prof. RNDr. Milan Hejny, CSc., 2019
Illustrations © David Bohm, 2019
© 2019 Pomáháme školám k úspěchu o.p.s.
1. vydaní
ISBN 978-80-906581-1-0

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.