Mgr. Kateřina Glosová

Mgr. Kateřina Glosová

Učitelé se naučili přejímat odpovědnost za svá rozhodnutí. Společně vytváříme plán pedagogického rozvoje školy, učitelé si píšou plán svého osobního pedagogického rozvoje. Sami si stanovují oblasti, ve kterých se rozvíjejí, a průběžně vyhodnocují dopady svého počínání na žáky. A důležité je, že k tomu přibíráme i děti a jejich rodiče. Třeba před časem se jeden pan ředitel divil, že máme systém konzultačních schůzek učitel, žák a rodič. A my to považujeme za úplně samozřejmé, že když je řeč o žákovi, tak by u toho měl být.

MGR. KATEŘINA GLOSOVÁ
ředitelka ZŠ a MŠ Horka nad Moravou
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.