Mgr. Jana Zajícová

Mgr. Jana Zajícová

„Čtenářské kontinuum může být velkou pomocí pro učitele, který se snaží vést děti ke kritickému myšlení a rozvíjet u nich čtenářskou gramotnost. Mně osobně kontinuum nejvíce pomáhá v plánování výuky, protože když se zaměřím na nějakou konkrétní oblast kontinua nebo jednotlivý deskriptor, tak si myslím, že dokážu vytvořit učební situaci, ve které se děti budou posouvat a učit se. Díky kontinuu dovedu rozpoznat, na jaké úrovni čtenářských dovedností jsou děti nyní, a určit, kam bych je chtěla dovést. Dovedu si tak lépe rozplánovat výuku v každé hodině i celém školním roce… Díky kontinuu se učím obsáhnout celou šíři čtenářské gramotnosti. Každý jsme totiž jiný. Například mně může být z celé čtenářské gramotnosti blízká určitá oblast a podvědomě k ní budu při výuce dětí tíhnout. Můžu tak opomenout některé jiné oblasti, se kterými se pak můžu trochu potýkat, nebo si nedovedu úplně přesně představit, co s nimi dělat. A v tomhle je kontinuum velkou pomocí. Právě tím, že člověku nabízí tu šíři, tak mu říká: možná by bylo potřeba se na to podívat, aby člověk nerozvíjel děti jen v jedné oblasti a v té druhé pak nebyly úplně na začátku.“

MGR. JANA ZAJÍCOVÁ
učitelka ZŠ, účastnice projektu Spirála
-
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.