Vstupujeme do škol v dalších třech krajích...

Vstupujeme do škol v dalších třech krajích ČR

4. srpna 2015 Ve školním roce 2015/2016 se do projektu nově zapojí MŠ a ZŠ Tomáše Šobra v Písku (Jihočeský kraj), ZŠ Liberec, Křížanská 80 (Liberecký kraj) a ZŠ Staňkov (Plzeňský kraj).

Školy získají nejméně pětiletou intenzivní podporu zaměřenou na zvyšování kvality výuky. Nadace financuje například činnost asistentů pedagoga, školních psychologů, mentorů, vzdělávání pedagogů nebo nákup pomůcek pro učitele i žáky. Tři dny v týdnu bude také ve škole působit pedagogická konzultantka, která pomáhá učitelům v situacích, kdy zkoušejí ve výuce něco nového, a spolupracuje s vedením při plánování a vyhodnocování rozvoje školy.

„Z vítězství ve výběrovém řízení projektu Pomáháme školám k úspěchu máme velkou radost, protože se tím pro naše žáky i učitele otevírají nové možnosti a příležitosti k rozvoji. Jsme si vědomi, že nás čeká spousta nové práce, ale věříme, že projekt bude pro děti, rodiče i pedagogy přínosný a umožní naší škole rychlejší rozvoj,“ říká Jitka Suchá, ředitelka nové modelové školy, ZŠ Staňkov.

Učitelé z nových modelových škol do projektu Pomáháme školám k úspěchu oficiálně vstoupí v srpnu letošního roku účastí na dvoudenním vzdělávacím semináři. V jeho průběhu se budou zabývat zejména tím, jak efektivně plánovat pedagogický rozvoj své školy nebo jak plně využít spolupráci s asistenty pedagoga a pedagogickou konzultantkou. Zároveň budou mít i možnost seznámit se s kolegy ze základních škol, které jsou již do projektu zapojeny. Uvádějící školou pro MŠ a ZŠ Tomáše Šobra v Písku a ZŠ Křížanská v Liberci bude pražská škola ZŠ Kunratice. Základní škole Staňkov se bude věnovat ZŠ Zdice ze Středočeského kraje.

Do projektu vstupují tři nové školy
Zpět na hlavní stránku