Pro učitele a ředitele ZŠ

Podrobné informace k projektu Pomáháme školám k úspěchu najdete zde, níže jsou k nahlédnutí odpovědi na otázky, na které se nás ptáte nejčastěji.

Jaké jsou formy podpory, které školy zařazené do projektu, získávají?
Projekt podporuje pedagogický rozvoj školy, učitelé a vedení modelových škol mají k dispozici konzultanta, který jim pomáhá vytvářet si plán osobního pedagogického rozvoje a naplňovat ho. Vytváří příležitosti pro to, aby se učitelé setkávali a sdíleli své praktické zkušenosti. Podporuje párovou výuku, která umožňuje individuální přístup k žákům. Nabízíme učitelům nové metodické nástroje. Přispíváme k rozvoji dobrých vztahů ve třídách i spolupráci mezi školou a rodiči.

Co se rozumí novými metodami, které projekt ve školách zavádí?
Zavádíme postupy sdílení zkušeností mezi kolegy jednoho oboru, vzájemné návštěvy v hodinách a následnou možnost zpětné vazby. Umožňujeme také učitelům vyučovat s párovým učitelem, a tak se více věnovat žákům, kteří potřebují intenzivnější pozornost. Vyvinuli jsme takzvané čtenářské kontinuum, s jehož pomocí mohou učitelé rozpoznávat dosaženou úroveň čtenářských dovedností a plánovat nové vzdělávací cíle. Ve spolupráci s týmem profesora Hejného vznikají nové nástroje pro diagnostiku matematických dovedností u dětí a nový přístup k výuce matematiky.

Jak se může škola do projektu zapojit?
Projekt pomoci školám uskutečňuje samostatná obecně prospěšná společnost Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. Ta vypisuje výběrová řízení, na jejichž základě určuje, které z přihlášených veřejných základních škol podpoří. Přijímací proces vyžaduje zapojení pedagogického sboru a trvá několik měsíců. Podporujeme více než 390 učitelů a ředitelů z 50 základních škol a jejich prostřednictvím zhruba 6 000 žáků. Podrobnější informace najdete přímo na stránkách projektu zde.

Jaký je cíl projektu?
Kromě samotného rozšiřování možností pedagogů a vedení konkrétní školy, zapojené do projektu, se snažíme získat poznatky, které je možné dál zavádět jinde. V každém regionu s modelovou školou po dobu minimálně tří let spolupracují další partnerské školy. Cílem této spolupráce je zavést účinný a udržitelný model vzájemného učení škol, a tím zvýšit celkovou kvalitu vzdělávání na veřejných základních školách v České republice.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.