Pro studenty univerzit

Podrobné informace k projektu Univerzity najdete zde, níže jsou k nahlédnutí odpovědi na otázky, na které se nás ptáte nejčastěji.

Jak má student žádat o grant z projektu Univerzity?
Nejdříve je potřeba vyplnit elektronický formulář, který je k dispozici zde. Poté je potřeba zaslat písemnou žádost, ke které žadatel přiloží potvrzení o současném studiu střední či vysoké školy, kopii dokladů o jazykových zkouškách a doklady o finanční situaci rodiny. Student musí mít také doporučení alespoň jednoho člena pedagogického sboru nebo svého mentora. V neposlední řadě sestaví vlastní finanční rozvahu nákladů na studium a napíše esej na téma „Moje zájmy a plány do budoucna“ v anglickém i českém jazyce. Na základě těchto informací vybere správní rada nadace adepty, kteří postoupí do druhého kola k osobnímu pohovoru.

Jak vysokou částku nadace poskytuje studentům univerzit?
Student ze získaných prostředků hradí nejen školné, ale i životní náklady, například pronájem bytu, nákup knih a dalších pomůcek, cestovné apod. Výše podpory vychází z vlastní finanční rozvahy, kterou budoucí stipendista přikládá k žádosti. Může získat podporu v plné výši, nebo na úhradu jen části studijních nákladů. Pokud si vybere univerzitu s vyšším školným, což jsou především mimoevropské univerzity, pak je zcela obvyklé, že náklady jsou hrazeny z více zdrojů.

Jak dlouho nadace stipendisty podporuje?
O stipendium je třeba žádat stejným způsobem každý rok opakovaně. Podpora na další rok bývá studentovi, který ještě nedokončil bakalářský cyklus a plní své povinnosti, zpravidla přiznána po celou dobu řádného studia. Obnovení žádosti správní rada nadace nevyhoví, pokud se studijní výsledky stipendisty zhorší, přestane se zajímat o mimoškolní prospěšné aktivity nebo nekomunikuje s nadací. Nadace dál v případě vynikajících studijních výsledků podporuje žadatele i během magisterského studia. Obvykle se ale jedná o stipendisty, kteří již s podporou nadace absolvovali bakalářské studium a upřednostňováni bývají žadatelé ze sociálně znevýhodněného prostředí.

Lze získat podporu i na studium české univerzity?
Ano, nadace poskytuje finanční stipendia i na studium tuzemských univerzit. Ty ale získávají zpravidla žadatelé z dětských domovů a jinak výrazně sociálně znevýhodněného prostředí. 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.