Otázky a odpovědi| Pro budoucí studenty Open Gate

Pro budoucí studenty Open Gate

Podrobné informace k projektu Open Gate najdete zde, níže jsou k nahlédnutí odpovědi na otázky, na které se nás ptáte nejčastěji.

Pro koho je určené sociální stipendium?
Zhruba polovina studentů Open Gate studuje školu s podporou Nadace The Kellner Family Foundation. Nadace poskytuje finanční příspěvky na studium dětem z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo i dětem z úplných rodin s nízkými příjmy. O sociální stipendium žádají správní radu nadace studenti současně s podáním přihlášky ke studiu na gymnáziu. Stipendium nadace poskytuje studentům přijatým ke studiu do primy a rovněž těm, kteří přestupují na Open Gate z jiného gymnázia ve vyšším ročníku.
Formuláře ke stažení zde.

Jaká jsou kritéria pro získání sociálního stipendia?
Kromě sociálních faktorů a majetkových poměrů je pro udělení sociálního stipendia rozhodující rovněž výše příjmů, kterých společně dosahuje rodina nebo osoby žijící v jedné domácnosti. Základním vodítkem je srovnání příjmu s výší životního minima, přičemž sociální stipendium obvykle poskytujeme při výši příjmu do trojnásobku životního minima, výjimečně do jeho pětinásobku.
Zohledňujeme také celkovou životní úroveň rodiny a dostupnost studia pro konkrétního žadatele. Rozsah, výši a strukturu závazků a výdajů rodiny nezohledňujeme. Skutečnost, že rodina nedisponuje dostatečnými prostředky na úhradu školného na gymnáziu Open Gate, není sama o sobě důvodem pro přiznání sociálního stipendia. O udělení sociálního stipendia rozhoduje správní rada nadace.

Z jakých sociálních poměrů pochází studenti podporovaní nadací nejčastěji?
Často se jedná o dítě vyrůstající v náhradní rodinné péči, děti z dětských domovů, Klokánků, děti z pěstounských rodin; nebo také z rodiny s podprůměrnými příjmy, rodiny zasažené vážnou nemocí, která ztěžuje přístup rodičů na trh práce, děti trpící ztrátou rodiče apod.

Může student jiného gymnázia přestoupit na Open Gate i v průběhu školního roku a získat stipendium?
V případě, že se uvolní místo ve stávající třídě, umožňuje škola přestup studentům jiných gymnázií i během školního roku. Student skládá rozdílové zkoušky, škola posuzuje jeho předpoklady pro studium. Pro získání sociálního i akademického stipendia pak platí stejné podmínky jako při běžném přijetí.

Jaké jsou podmínky studia na kolejním gymnáziu Open Gate?
Stejné podmínky mají studenti podporovaní nadací i ti, kteří si náklady na studium hradí sami. Pro každého studenta je připravena uniforma, kterou mají povinnost nosit při vyučování a reprezentaci školy. Studenti osmiletého gymnázia jsou ubytováni na školní koleji nebo mohou do školy každý den dojíždět.

Je gymnázium Open Gate vhodné i pro handicapované studenty?
Ano, celý areál Open Gate je bezbariérový, přizpůsobený i pro handicapované studenty. Jídelna v individuálních případech zajistí jídlo podle požadavků daných aktuálním či zdravotním stavem studenta. 

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.