Stipendium | gymnázium| Formuláře ke stažení

Formuláře ke stažení

Formuláře k žádosti o sociální stipendium

Žádost musí obsahovat čitelně vyplněný formulář, dokumenty či kopie dokumentů, které jsou v rámci formuláře požadovány, a souhlas se zpracováním osobních údajů. Ve formuláři je potřeba vyplnit osobní údaje, příjmy osob žijících v jedné domácnosti, dosavadní studijní výsledky žadatele a jeho další úspěchy, které dokládají mimořádnou píli či nadání, apod. Dále žadatel popíše vzájemné vztahy v rodině a/nebo sociální prostředí, kde budoucí student žije.

Stávající student či jeho zákonní zástupci uvádějí osobní údaje, příjmy osob žijících v jedné domácnosti, dosavadní studijní výsledky žadatele apod. Na všech formulářích jsou nutné vlastnoruční podpisy všech zúčastněných. Formulář lze stáhnout a vytisknout z webu nadace nebo požádat písemně či telefonicky o již vytištěný formulář pracovníky Nadace The Kellner Family Foundation.

Kompletní žádost s předepsanými náležitostmi je potřeba doručit do 1. března každého roku doporučeně poštou na adresu nadace nebo ji doručit osobně. Žádosti zaslané faxem nebo e-mailem se do výběrového řízení nepřijímají.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.