Mezinárodní maturita je vstupenkou do světa

Kdo chce něco dokázat, musí do světa. Na prestižních univerzitách v zahraničí už studují stovky mladých Čechů. Mnozí z nich, tak jako například Thea Kratochvílová, se tam dostali díky mezinárodní maturitě, jejíž složení nabízejí i vybraná gymnázia u nás.

Konkrétně je řeč o IB maturitě, přesněji o takzvaném International Baccalaureate Diploma Programme. Jde o náročný dvouletý vzdělávací program, který ústí v mezinárodně uznávanou zkoušku. Akceptují ji i ty nejlepší univerzity – u mnohých dokonce, dosáhnete-li určitého počtu bodů – nahrazuje přijímací zkoušky.

Plný počet bodů, konkrétně 45, získala vloni u této IB maturity na gymnáziu Open Gate v Babicích u Prahy Thea Kratochvílová. Složila i českou maturitu, a teď už druhým rokem studuje na vysněné univerzitě v Cambridge ve Velké Británii.

„Příprava na IB maturitu pohltila většinu mého volného času, kdežto specializované přípravě na českou maturitu jsem věnovala pouze několik týdnů,“ porovnává Thea Kratochvílová náročnost obojích „zkoušek z dospělosti“ a všímá si, že během dvouletého učení na mnohem náročnější mezinárodní maturitu se jaksi mimochodem připravila i na tu českou. „Příprava na mezinárodní maturitu totiž pokryla bezmála všechna témata potřebná k zvládnutí českých závěrečných zkoušek,“ říká.

Zkoušky v cizím jazyce
Ve srovnání s českou maturitou si studenti v IB programu vybírají šest předmětů z následujících skupin: literatura v rodném jazyce, druhý jazyk, jednotlivec a společnost, tedy humanitní studia a sociální vědy, experimentální, tedy přírodní vědy, matematika a počítačové vědy, umění. Musí také psát odborné eseje a zúčastnit se programu KAS (kreativita, akce, služba). Nestačí tedy jen sedět nad knihami, ale je nutno i „konat“ – dobrovolničit a tvořit. Zkoušky jsou pochopitelně skládány v cizím jazyce.

Oproti tomu didaktické testy, na nichž je postavena podstatná část české maturitní zkoušky, jsou o poznání lehčí než vědomostní zkoušky nutné k maturitě IB. „Představují totiž pouze sadu otázek vyžadující učebnicové znalosti. IB od studentů očekává perfektní zvládnutí teorie, ale pouhé memorování člověku k získání vyššího bodového ohodnocení nestačí. Je nezbytné pochopit témata do hloubky a nalézt spojitosti mezi různými odvětvími daného oboru a být schopen v testu kombinovat základní vzorečky tak, aby vznikaly nové, které lépe vystihují podstatu problému, který byl studentovi předložen,“ přibližuje Thea Kratochvílová. Studium IB Diploma Programme má tak spíše univerzitní charakter, v němž jsou výstupy hodnoceny na konci celého dvouletého programu.

 


„Příprava na zkoušky probíhá už od kvinty. Studenti se učí například to, že „compare and contrast“ znamená zmínit společné i rozdílné znaky, a pokud začíná otázka termínem „evaluate“, znamená to, že mají uvést argumenty podporující i vyvracející předloženou tezi,“ vysvětluje Jitka Tkadlecová, mluvčí Nadace The Kellner Family Foundation, která poskytuje stipendia studentům gymnázia Open Gate v Babicích.

IB maturita končí mimo jiné i povinnou rozsáhlou esejí, velmi přísně hodnocenou písemnou prací v rozsahu 4 000 slov, s jasně danou strukturou, vysokou úrovní citací a práce s akademickými zdroji. „Lze ji přirovnat k bakalářské práci. Příprava na ni proto prostupuje celým vzdělávacím kurikulem naší školy, už od těch nejnižších ročníků,“ dodává Jitka Tkadlecová.

V porovnání s českou maturitou je zkrátka ta mezinárodní fyzicky i časově mnohem náročnější. „Osobně jsem skládala českou maturitu z pěti předmětů, kdy mi faktické testy zabraly něco okolo tří hodin a ústní část zkoušky pak dohromady zhruba dvě hodiny. Na druhé straně samotné IB zkoušky probíhaly po dobu čtyř týdnů, přičemž každý z šesti základních předmětů vyžadoval splnění dvou až tří testů. Splnění zkoušky z jednoho předmětu mnohdy zabralo téměř 5 hodin,“ vzpomíná Thea Kratochvílová. Zhruba čtvrtinu finálních předmětových IB známek navíc tvoří domácí projekty, jako laboratorní práce a literární analýzy, které zaberou další desítky hodin práce.

Studenti Open Gate, z nichž momentálně zhruba třetina na gymnáziu studuje díky finanční podpoře rodinné nadace manželů Renáty a Petra Kellnerových, v této maturitě tradičně dosahují skvělých výsledků. Letos v květnu bylo jejich průměrné skóre 38,6 bodu ze 45 možných. „To celosvětově řadí naše gymnázium k nejúspěšnějším školám v mezinárodní maturitě IB,“ podotýká Jitka Tkadlecová.

Autor | Jana Blažková

Mezinárodní maturita je vstupenkou do světa