Ohlasy| Stáže v zahraničí i laboratoře

Stáže v zahraničí i laboratoře

15. října 2013 - Mladá Fronta DNES Spolupráce se zahraničními školami spojená s výměnnými pobyty, sportovní kurzy, odborné exkurze či poznávací zájezdy. Na tyto a další benefity lákají střední školy své nové žáky.

Ve Středočeském kraji je velké množství státních i soukromých středních škol, s tradičními obory i s těmi úzce zaměřenými. Navíc musí obstát v konkurenci se školami v Praze. Aby zaplnily všechna místa v lavicích, musí si budoucí studenty předcházet, a snaží se proto odlišit od konkurence něčím jedinečným.

Velký zájem je stále o gymnázia. Zvláště u těch osmiletých počet uchazečů značně převyšuje počty volných míst. „V osmiletém studiu jsme na letošní školní rok měli 121 přihlášek na 30 míst. Na čtyřleté studium se hlásilo 120 zájemců, ale volných míst bylo jen 90,“ potvrzuje situaci Vlastimil Volf, ředitel Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi.

I přes velký zájem se školy snaží studentům nabídnout další možnosti jejich rozvoje. Třídy se profilují například podle zaměření na humanitní, přírodovědné, matematické či s důrazem na výpočetní techniku, a také na základě výběru z celé řady volitelných předmětů. Velký důraz se klade na cizí jazyky a rovněž na moderní metody výuky. Na mnoha školách jsou k dispozici také zmodernizované odborné učebny a laboratoře, snad nikde nechybí ty počítačové. Dokonce i wi-fipo celé škole nebo alespoň v některých prostorách je už běžnou záležitostí.

Velká nabídka odborných škol

Zatímco na gymnáziích, včetně těch soukromých, musí uchazeči – až na výjimky – projít přijímacími testy nebo alespoň pohovory, na odborných školách se v naprosté většině hodnotí pouze podle prospěchu na základní škole. Nabídka je bohatá a zájemci o studium si hodně vybírají. Školy proto musí nabídnout něco, čím se od ostatních odliší. Informace můžete získat v rámci dnů otevřených dveří, které většina škol pořádá, i z webových stránek jednotlivých škol. Nebo můžete hledat na specializovaných portálech zaměřených na školy.

Tak třeba na webových stránkách České zahradnické akademie Mělník se dozvíte, že od příštího školního roku otevřou dva nové obory – vinohradnictví a přírodovědné lyceum. Hotelová škola v Poděbradech zase rozvíjí odborné kompetence svých studentů ve školním hotelu Junior i ve špičkových hotelích v Praze a Krkonoších.

Ti zletilí mohou vyjet na praxe do Řecka, Francie, Švýcarska, Německa a Španělska. Škola také spolupracuje s ministerstvem zahraničí a s prezidentskou kanceláří a žáci obsluhují nejvyšší státnické návštěvy.

Bez angličtiny to nejde

Nejen v Praze, ale i ve středních Čechách je řada soukromých škol, včetně prestižní školy Open Gate v Babicích u Říčan. Zdejší osmileté gymnázium je součástí mezinárodního programu IB a studenti tedy mají možnost složit mezinárodní maturitu IB. „Na vyšším stupni gymnázia se většina předmětů vyučuje v angličtině. Důležitá je ale pro nás i výuka češtiny a českých reálií, studenti skládají zároveň i českou maturitu,“ říká Jitka Tkadlecová z Nadace The Kellner Family Foundation.

Školné nepatří k nízkým. Studijně talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí však získávají sociální stipendia od Nadace The Kellner Family Foundation. Studenti mohou získat i akademické stipendium ve výši až 75 procent ročního školného. Škola tím podporuje snahu a mimořádné studijní výsledky. Pro příští akademický rok bude škola přijímat 36 žáků do dvou tříd primy. Poptávka však převyšuje možnosti gymnázia. „Desítky dětí si přijedou vyzkoušet zkoušky nanečisto, z nichž se dozvědí, jaké jsou jejich šance na přijetí. Přijímacího řízení se pak účastní okolo 70 dětí,“ doplňuje Tkadlecová.


(autor | Dana Jakešová)

zdroj | MF Dnes

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.