Ohlasy| Nejlepší debatérka Česka: Debaty jsou kombinací...

Nejlepší debatérka Česka: Debaty jsou kombinací zábavy i poznání

30. dubna 2018 - tyden.cz Mladá, krásná, inteligentní. Devatenáctiletá Thea Kratochvílová se stala jednou z vítězek celostátní soutěže v akademickém debatování středoškoláků. Ve finále Debatní ligy byla oceněna titulem nejlépe anglicky hovořící rétor, svůj debatní tým z gymnázia Open Gate v Babicích pak přivedla k vítězství v kategorii o hlavní cenu týmového debatování.

K čemu je vůbec dobré věnovat se debatování? Je to jen zábava, nebo se i něčemu zajímavému přiučíte?
Pro mnohé se ze zajímavého kroužku stala náplň volného času, neboť se jedná o jedinečnou možnost kombinování zábavy s poznáním. Navíc, díky širokému spektru probíraných témat, umožňuje debata bližší seznámení se s různými obory, odbornými názory a filozofickými směry. Věřím, že je předností debaty ve svých účastnících vzbudit zdravý zájem o to co se děje ve světě a seznámit se s důležitými tématy ze světa vědy, politiky, ekonomie a dalších.
Znám mnoho lidí, kterým debata napomohla při vybírání si studijního oboru či budoucího povolání, neboť na rozdíl od tradiční výuky nabízí možnost hloubkového prozkoumání a plného zapojení se v rámci nejrůznějších a často diametrálně odlišných tématech.

Tým školy Open Gate, jehož jste součástí, se stal vítězem anglické části Debatní ligy. Finálové kolo bylo o tezi, že "Většinový volební systém je lepší než poměrný." Jak dlouho trvala příprava týmu a co všechno jste kvůli soutěži museli studovat?
S týmem jsme se připravovali celý rok, neboť tato teze spolu s těmi ze základních kol finálového turnaje se objevovaly napříč celou letošní debatní sezónou na jednotlivých turnajích. Na základě těchto debat jsme museli přehodnotit některé z našich argumentů a naopak přidat nové, protože v debatě se často stává, že mnohé důležité body a reakce vás napadnou až při samotném klání. V rámci základních turnajů navíc mají i rozhodčí možnost vyjádření se k jednotlivým tvrzením a strategii.
Nejintenzívnější příprava přišla týden před finálovým turnajem, kdy jsme se denně scházeli s mými spoludebatéry a probírali různé pohledy na dané teze, možnosti vyvracení, a zejména se snažili co nejvíce zasadit naše myšlenky do reality za použití příkladů z reálného života. Značnou výhodou byla již předešlá znalost mnoha důkazů, která pramení z prakticky dennodenního čtení novin a zpráv ze světa.

V soutěži je vždy jeden tým obhájcem dané teze, druhý odpůrcem. Jak se řeší případy, kdy si vylosujete určitou stranu, avšak názorově jste ukotvena u soupeřícího týmu?
V tom spočívá krása debatování. Často jste nuceni vystoupit ze své komfortní zóny a zamyslet se nad jinými úhly pohledu na danou věc. Nejednou se mi stalo, že jsem byla nucena přehodnotit svůj předchozí názor na základě seznámení se s opačnými názory a celkovým obohacením znalosti celé problematiky. Čím silněji jste vázán k jistému názoru, tím zajímavější je si ho zkoušet sám vyvrátit a najít jeho slabiny.
Navíc pozice v rámci týmu nejsou fixně dané, a proto, pokud se někdo necítí jistý v dané tezi a straně, může vystoupit na méně náročné pozici, která nevyžaduje takovou míru argumentace a vlastních myšlenek. Dále se také většinou jezdí na turnaje v týmech po čtyřech, přestože samotné debaty se účastní pouze tři členové, což dává možnost vystřídání se v rámci týmu podle toho, jak se kdo cítí připraven.

Jak jsem viděl na finále, někteří soutěžící do debatování dávají opravdu hodně energie a nechají se svým výstupem pohltit. Jak je to se soupeřením? Jsou jednotlivé týmy nepřáteli na život a na smrt, nebo jste jen přáteli a k vyhrocené atmosféře dochází opravdu jen v samotné soutěži?
V drtivé většině případů mi přijde, že debata naopak lidi z různých týmů spojuje. I přes svou konkurenční povahu je debata jakýmsi vzájemným pojítkem napříč týmy a školami a debatéři jsou schopni si po debatě spolu sednout a probrat dané téma bez emocí a v přátelském duchu.
Naopak, je žádoucí do debatování vkládat i emoce, neboť právě ty svědčí o zápalu pro danou věc a pomáhají navodit celkovou atmosféru. Ale samozřejmě i tady platí zlaté pravidlo: všeho s mírou.

Zaujalo mne, že jste se letošní sezónu stala i nejlepší diskutérkou v angličtině. Kolik času jste věnovala přípravě a jak vás na rétoriku v cizím jazyce připravuje škola?
Debatování v anglickém jazyce se věnuji již pátým rokem, ale škola nás soustavně vede k rétorické zdatnosti. Anglické konverzaci se, mimo pěti přímo k tomu vyhrazených hodinách, věnujeme i v jiných předmětech, zejména kvůli přípravě na mezinárodní zkoušku IB. Mimo to nás škola aktivně podporuje v mimoškolních aktivitách, které nám pomáhají akademicky růst, v minulosti jsem se například pravidelně účastnila mezinárodních debatních turnajů a esejistických soutěží, které mi pomohly ke zlepšení jak psané, tak mluvené znalosti angličtiny.

O debatní lize
Soutěž v debatování pořádá Asociace debatních klubů (ADK). Jde o neziskovou organizaci, jejímž cílem je zábavnou formou soutěžních debat vzdělávat mládež v České republice. ADK je členem mezinárodní debatní organizace IDEA (International Debate Education Association) a zároveň České rady dětí a mládeže.

O Open Gate
Osmileté gymnázium v Babicích zahájilo provoz v roce 2005. V každé třídě je méně než dvacet studentů. Část bydlí na koleji, část dojíždí. Ve škole mají k dispozici vše - od ubytování a stravování po posilovnu, bazén, vlastní knihovnu či divadlo. Od roku 2010 se Open Gate rozrostla i o základní školu. Jde o soukromou instituci, platí se zde školné, ale studijně talentované děti ze sociálně znevýhodněného prostředí mohou užívat systém stipendií. Studentům pocházejícím z dětských domovů, pěstounských či neúplných rodin nebo rodin s nízkými příjmy pomáhá Nadace The Kellner Family Foundation manželů Renáty a Petra Kellnerových.

@Vladimír Barák

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.