Ohlasy| Co je třeba změnit, aby se zlepšila kvalita...

Co je třeba změnit, aby se zlepšila kvalita výuky

6. prosince 2017 - Týdeník školství Už potřetí se letos konal Festival pedagogické inspirace, který je součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu. Během dvou dní nabitých zajímavými programy ho navštívilo téměř 800 pedagogů z celé republiky, kteří mohli navštívit praktické dílny, scénické čtení nebo panelovou diskuzi. Ti, kteří se letos do Základní školy Kunratice vydali, se mohli nejen setkat s kolegy a předat si cenné zkušenosti, ale v rámci 130 praktických dílen především dostali šanci hledat řešení výukových problémů, společně se zamyslet nad přípravami nebo hodnotit různé výukové metody a postupy.

Vzájemné sdílení zkušeností

„Dlouhodobým sledováním a vlastní praxí jsme došli k závěru, že každý pedagog, jehož cílem je stále vylepšovat kvalitu výuky, se nejlépe učí od svých kolegů. I takový profesionál potřebuje pro svůj další rozvoj zpětnou vazbu někoho zvenčí, někoho, komu v odborné rovině i lidsky důvěřuje,“ je přesvědčena Hana Košťálová, programová ředitelka projektu Pomáháme školám k úspěchu. „Chceme-li zlepšit učení dětí, musíme zlepšit kvalitu výuky a ta je plně v rukou učitele. Pokud tedy chceme zlepšit celý systém, je třeba do učitelů dlouhodobě investovat,“ pokračuje H. Košťálová a dodává, že investicí do učitelů nemyslí v první řadě plošné zvyšování platů, ale fakt, že vedení školy musí mít možnost podpořit kvalitu výuky přímo ve třídách či ve sborovně.

V tomto duchu se nesla i panelová diskuze na téma co a jak je třeba systémově změnit, aby se zlepšila kvalita výuky a učení, do které se zapojili vedle H. Košťálové také Vít Beran, ředitel Základní školy Kunratice, a Ivo Mikulášek, ředitel Základní školy Dobronín. O zkušenosti s první veřejnou alternativní třídou se podělila Jitka Kmentová, ředitelka pražského Gymnázia Na Zatlance. Odborné instituce v diskuzi reprezentovala Dana Pražáková z České školní inspekce a o zahraniční zkušenosti se podělil Rik Vanderhhauwaert, ředitel DNI-VSKO, z Belgie.

Festival pedagogické inspirace je pouze jedním z bodů činnosti projektu Pomáháme školám k úspěchu. Školy, které se do něj zapojily, zůstávají v kontaktu a jejich pracovníci mají možnost sdílet zkušenosti v průběhu celého roku. Praktickou podporu a zpětnou vazbu k výuce poskytují školám pedagogičtí konzultanti. Více informací je k dispozici na internetové stránce www.pomahameskolam.cz.

Autor | Romana Slaninová

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.