Renáta Kellnerová

zřizovatelka a předsedkyně správní rady nadace

Renáta Kellnerová spolu s manželem Petrem Kellnerem pomáhají talentovaným dětem ze znevýhodněného sociálního prostředí. Mnoho úsilí i finančních prostředků věnují do zvyšování kvality vzdělávání v České republice. Z iniciativy Renáty Kellnerové vznikla v roce 2005 škola Open Gate v Babicích u Prahy, soukromé osmileté gymnázium kolejního typu. Jako vůbec první ryze česká škola získala certifikaci, aby její studenti mohli skládat i mezinárodní maturitu IB (International Baccalaureate), která jim usnadňuje vstup na vysoké školy v zahraničí. Prostřednictvím nadační podpory umožňuje vzdělání nadaným dětem, které neměly v životě štěstí na kvalitní zázemí.

Renáta Kellnerová také spoluzaložila Nadaci Educa. Ta začala poskytovat sociální stipendia studentům gymnázia Open Gate nebo podporovala další vzdělávání absolventů českých středních škol v projektu Univerzity. Nadace Educa finančně přispívala i na další sociálně-vzdělávací projekty. Podpořila například Dům na půli cesty, kde získávají zázemí mladí lidé žijící bez pomoci vlastní rodiny. Díky příspěvku nadace začal vycházet časopis Zámeček určený dětem v dětských domovech. V roce 2011 se Nadace Educa sloučila s Nadací The Kellner Family Foundation, která v jejích projektech pokračuje a dále je aktivně rozvíjí.

Manželé Renáta a Petr Kellnerovi společně vychovávají čtyři děti. Zajímají se o výtvarné umění, které sami rovněž sbírají. Mimo jiné vlastní jednu z největších kolekcí fotografií Josefa Sudka. Relaxují aktivně, především v přírodě. Ve volném čase se věnují různým sportům - například snowboardingu, kitování nebo cyklistice.

Zpět na hlavní stránku