Tomáš Vališ (* 1974)

Tomáš Vališ studoval v Praze na soukromé Vysoké škole ekonomie a managementu. Působil jako ekonomický ředitel projektu Open Gate, do kterého vstoupil v roce 2004 ve funkci ekonomického ředitele akciové společnosti Open Gate. Od zahájení provozu gymnázia v září 2005 pracoval také jako ekonomický ředitel původní společnosti Open Gate – Boarding school, osmileté gymnázium v Babicích, s. r. o. Kromě členství v dozorčí radě Nadace The Kellner Family Foundation dnes zastává stejnou pozici i v dozorčí radě akciové společnosti Open Gate.

Tomáš Vališ má dvě děti. Ve volném čase se věnuje sportu, hraje golf a lyžuje.

Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.