Vojtěch Havlíček

* 1991

Střední škola

Gymnázium Česká Kamenice (2007 - 2010)
Gymnázium Christiana Dopplera Praha (2010 - 2011)

Vysoká škola

Imperial College London, Physics, UK (2011 - současnost)

E-mail

vojta.havlicek@gmail.com

Nejoblíbenější předměty

Informatika, Fyzika, Matematika

Cíle

studijní: Doktorát na Caltech. Naučit se inovativně aplikovat fyzikální principy tam, kde to nikdo nečeká.
životní: Žít spokojený život a být nápomocný ostatním.

Zájmy

Fyzika, Matematika, Programování a kombinace všech tří najednou při programování počítačových her. Hra na housle. Kresba.

Představení studenta

Svůj dosavadní život jsem prožil převážně v České Kamenici, zhruba pětitisícového městečka na severu Čech. Zde jsem také začal navštěvovat menší městské gymnázium. V průběhu studia na této škole jsem měl neuvěřitelné štěstí na učitele fyziky a matematiky a sám jsem si časem našel cestu k počítačům. Možnost aplikovat fyzikální principy do počítačových simulací a her mě od té doby začala hnát dopředu a v průběhu gymnaziálního studia mi poskytla skvělou motivaci k dalšímu studiu i nad rámec probírané látky.

V roce 2010 jsem se z důvodu profilace na přírodní vědy a matematiku rozhodl přestoupit na Gymnázium Christiana Dopplera v Praze. Podal jsem přihlášku na Imperial College London a akademickým rokem 2011-2012 začal studovat obor Physics na této Londýnské univerzitě. Pro rok 2012-2013 mně Nadace The Kellner Family Foundation pomohla s náklady na ubytování, čehož si nesmírně vážím.

Vojtěch Havlíček
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.