Václav Benedikt Loula

* 1998

Střední škola:

Gymnázium profesora Jana Patočky 2010 – 2015

Gymnázium Open Gate, absolvováno 2018

Vysoká škola:

The University of Warwick, tříletý obor BA, Philosophy, zahájeno 2018, předpokládané dokončení v roce 2021

E-mail:

vaclavbenloula@seznam.cz

Nejoblíbenější předměty

dějepis, ekonomie, literatura

Cíle

Mým momentálním cílem je dokončit vysokoškolská studia, nejlépe doktorským titulem. Dále bych se rád vzdělal v oboru financí a pokračoval svou kariéru v oblasti marketingu nebo byznysu. Mým primárním zájmem je naučit se široké škále schopností tak, abych finančně zajistil sebe i svou rodinu. Pevně věřím, že vzdělaný, soběstačný a zodpovědný člověk může své zemi prospět v mnoha ohledech. Toho se snažím přes všechny překážky docílit.

Zájmy

debatování, politika, rétorika, četba, filmy, zpěv

Představení studenta

Narodil jsem se v Praze a vyrůstal jsem v učitelské rodině. Od malička jsem byl vystaven mnoha hudebním vjemům, jelikož můj otec pracuje mimo jiné jako hudební skladatel. Právě proto se stále věnuji zpěvu a několik let jsem hrál na piano. Emoční bohatost hudby ve mně však vzbudila všeobecný zájem o společnost a její fungování.

Když jsem přestoupil na osmileté gymnázium Open Gate, díky štědré podpoře Nadace The Kellner Family Foundation, začal jsem studovat program mezinárodní maturity IB. Zde jsem mohl studovat problémy společnosti z mnoha aspektů díky předmětům jako je ekonomie, literatura či teorie poznání. Svých znalostí jsem využil zejména v akademickém debatování a esejistických soutěžích. Pomalu ale jistě jsem si začal uvědomovat potřebu analytického myšlení v každodenním životě, od pracovních povinností až po osobní vztahy. Zde se zrodila má potřeba studovat filozofii, neboť tento obor mi pomůže mnohé problémy vyřešit či přinejmenším si stanovit důležité otázky, které mě ke správnému řešení dovedou.

Univerzitu Warwick jsem si vybral především pro její moderní nádech a dobré výsledky v celonárodním hodnocení. Věřím, že Warwick jako poměrně nová instituce je otevřena širokému názorovému spektru, a tím pádem je zde větší pravděpodobnost smysluplného dialogu. Například jako jedna z mála britských univerzit neupozaďuje kontinentální filozofii na úkor analytické, a naopak se snaží tyto dva rozdílné pohledy na filozofii řádně kontrastovat. Doufám, že takovýto přístup mě naučí pozitivnímu myšlení a pokoře.

Václav Benedikt Loula
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.