2. listopadu 2015 Pavel Kohout

Poslední projekt

Těžko se mi věří, že už jsem ve čtvrťáku. Všechno uběhlo tak rychle.

Vzpomínám si, že když jsem byl v prváku a potkal nějakého čtvrťáka, vzhlížel jsem k němu a jeho existence mi připadala nad mé pochopení. No, v něčem jsem tehdy měl pravdu - "bažanti" ničemu nerozumí a dívám se na všechny shora. Samozřejmě že ne. Nebo ano?
 
Musím přiznat, že se cítím "jako kápo". Když vidím prváky a druháky čekat před LT0 (posluchárna), připomene mi to časy, kdy jsem tam také míval přednášky. Pokud potkám studenta v oddělení inženýrství, většinou tu pobývám déle než on. Ledaže se jedná o doktoranda, který zde také dělal své bakalářské studium. Jak tak nyní procházím mnohými chodbami v našem oddělení a vidím různé posluchárny, tak si vzpomenu na nesčetné chvíle, které jsem tu strávil, a vybaví se mi, kam jsem tehdy šel.  V celém oddělení je pouze několik laboratoří, do kterých lze vejít pouze pomocí karty. Díky svému letošnímu projektu jsem získal přístup do takovéto laboratoře - aeroakustiky a aerodynamiky. Tato skutečnost znásobila můj "bossovský" pocit. A také to, že kvůli času, který jsem zde strávil při práci v CUER a obdobných aktivitách, vím o několika místech, o nichž málokdo ví, kde si můžu "mikrovlnkovat" jídlo.

Markhamův aerodynamický tunel, největší přístroj, který jsem ovládal.

Struktura čtvrťáku je malinko odlišná. Závěrečná známka se skládá z kombinace hodnocení zkoušek a projektu. Aby člověk získal "distinction" (nejvyšší ohodnocení), musí získat "first" jak za projekt, tak z modulů.
 
Ve čtvrtém ročníku inženýrství studenti dělají celoroční projekt, který si každý vybere ke konci třetího ročníku. Seznam projektů, obvykle jich je kolem 300-350, se vyvěsí na stránky, které si studenti procházejí. Následně si organizují setkání se supervisory, aby se o projektech dozvěděli více.  Supervisoři si pak studenty na daný projekt vyberou. Většina studentů dostane jeden ze tří projektů, kterým dali preferenci. O některé projekty je velký zájem, protože jsou supervidované populárními přednášejícími. Chtěl jsem udělat zodpovědné rozhodnutí, co se týče volby svého projektu, a tak jsem si přečetl popis všech 300-350 projektů. Hned od začátku upoutal moji pozornost jeden projekt.

Raketový balónek

Jmenoval se "Raketové balónky a sípaní v plících". Pokud se nafoukne balónek a pustí se, udělá takový typický "pbrbrbrbr" zvuk. Cílem projektu je zjistit, na čem záleží frekvence tohoto zvuku. Porozumění tomuto fenoménu pak možná pomůže porozumět sípání v plících. Tento projekt se mi zdál nejzajímavější z několika důvodů. Jednak se jednalo o velice multidisciplinární projekt: kapaliny, vibrace, elasticita, metody konečných prvků. Součástí je také řádné matematické modelování, které jsem nikdy nedělal, a tak mne zajímalo, jaké to bude. Aplikovat metodu konečných prvků bude obtížné, protože se jedná o nelineární problém s velkými pohyby.  Navíc se ještě nikdo nepokoušel tento fenomén vysvětlit, takže bych dělal výzkum, který by se mohl publikovat. Byl jsem moc šťastný, že mi supervisor tento projekt po setkání nabídl. Také řekl, že ty jeho v minulosti vyhrály cenu nejlepšího projektu v oddělení.


Moje experimentální soustava. Gumová trubička na konci bílé trysky (vytištěno 3D tiskárnou) pochází z konce raketového balónku.

Na svůj projekt jsem byl velmi nažhaven, a tak jsem se v říjnu do Cambridge vrátil o týden dřív, abych na něm už mohl začít pracovat. Se svým supervisorem jsem se setkal v pátek (2. října) před začátkem trimestru, a po 40 minutovém rozhovoru s ním jsem odešel do laboratoře aeroakustiky, abych se tam mohl začít bavit s dalšími lidmi. Cítil jsem se velice zvláštně. Ačkoliv jsem pobýval v oddělení inženýrství po tři roky, aeroakustická laboratoř byla pro mě úplně nové místo s novými pravidly a novými lidmi. Cítil jsem se spíše, jako bych byl první den v práci. Ptal jsem se tam lidí na různé věci, abych zjistil, na co se vlastně mám ptát. První den byl pro mne velmi divný.
 
Tato úžasná příležitost udělat díru do světa v oblasti aeroakustiky, dále skutečnost, že jsem v posledním ročníku svého studia, a také to, že jsem na té "University of Cambridge", mě dovedla k rozhodnutí, že se chci pořádně zaměřit na svůj projekt. A tak jsem upustil od velkých "časových žroutů" jako je závodní tancování nebo CUER. Samozřejmě, že budu trochu tancovat a dělat další věci kromě svého studia, ale chci zkusit mít čas se do něj opravdu ponořit.
 
 

Všechny články

23. ledna 2017

FAQs - Inženýrství na Cambridge

1. Jak probíhá přijímací řízení?

Více
1. července 2016

Průnik inženýrství s tancováním

Tento rok jsem byl aktivním členem XS Latin(1). Jde o formační...

Více
3. března 2016

Rodinné záležitosti

Studium v zahraničí znamená, že se člověk často nevidí se svojí rodinou. To ale záleží na vás....

Více
2. listopadu 2015

Poslední projekt

Těžko se mi věří, že už jsem ve čtvrťáku. Všechno uběhlo tak rychle.

Více
16. června 2015

Někdo mi ukradl kolo

Připadá mi, že mnoho studentů z nehumanitních oborů se moc nezajímá o vyhlášky a regulace v...

Více
25. února 2015

Taneční sport

Je sobota 14. února 23 hodin a jedu autobusem z Farnborough do Cambridge. Na klíně držím svůj...

Více
21. října 2014

Můj první den v práci.

Tak jsem dnes ráno vstal v 6:45. Začal jsem vyplňovat tři formuláře, které jsem měl při příchodu...

Více
24. června 2014

CUER na plný úvazek

Přemýšlel jsem, o čem bych měl napsat následující blog. Vzhledem k tomu, že jsem psal o obecných...

Více
20. března 2014

Integrated Design Project

Každý student, který přijde studovat inženýrství na Cambridge, uslyší o Integrated Design Project...

Více
18. prosince 2013

Oxbridge pohovory

Prosinec je období pohovorů. Studenti na Cambridge si začínají užívat svých prvních dnů volna...

Více
24. června 2013

Zhodnocení prvního roku studia na Cambri...

Těžce se mi věří tomu, že akademický rok již skončil. Měli jsme...

Více
5. března 2013

CUER

Zkratka CUER znamená „Cambridge University Eco Racing.“ Tento studentský klub designuje a staví...

Více
19. listopadu 2012

Bažant Cambridgský

V tomto krátkém slohovém počinu bych chtěl popsat několik aspektů, které dělají Cambridge...

Více
Zpět na hlavní stránku

Probíhá ověření zadaných údajů. Nezavírejte, prosím okno prohlížeče a vyčkejte na dokončení.